اخبارآموزش

وزارت تحصیلات عالی، ماهانه بیش ازیکصد سند تحصیلی بیرون مرزی را ارزیابی می کند

کابل، 16جوزا، باختر
ریاست ارزیابی و معادلت اسناد تحصیلی بیرون مرزی وزارت تحصیلات عالی، ماهانه بیش از یکصد سند تحصیلی بیرون مرزی را ارزیابی و طی مراحل می کند .
به گزارش آژانس باختر؛ به گفتۀ مسوولان مربوط، ریاست ارزیابی و معادلت اسناد تحصیلی بیرون مرزی وزارت تحصیلات عالی، اصل شفافیت را در روند ارزیابی اسناد تحصیلی بیرون مرزی، تطبیق می کند و تمام اسناد فراغت بیرون مرزی ازطریق کمیسیونی ویژه یی ارزیابی می شود.
به گفته آنان، اعضای کمیسیون ارزیابی اسناد، مطابق رشته، مسلک و تجربه کاری شان انتخاب شده اند و در یک هفته دو بار، سند های تحصیلی را با درنظرداشت:
– کارشناسی دقیق از تکمیل طی مراحل قانونی دیپلوماتیک محصل
– چک و بررسی ویزه های تحصیلی که دورۀ تحصیل فارغ التحصیل را تحت پوشش قرار می دهد
– مطالبه معلومات از چگونگی تکمیل دورۀ تحصیلی توسط ایمیل های رسمی از نهاد های تحصیلی کشور های میزبان
– مراجعه به کتاب های یونسکو و کتاب های چارچوب قابلیت های ملی کشور های مربوط مبنی بر معتبر و معیاری بودن نهاد های تحصیلی
و همچنان مراجعه به سایت ها و پورتال های نهاد های تحصیلی جهت اطمینان از تکمیل نوعیت تحصیل، مدت، رشته و سایر موضوعات مرتبط به تحصیل را بررسی می کنند.
همچنان دراین ریاست به گونه اوسط ماهانه بیش از 120 سند تحصیلی طی مراحل می شود و در صورت وصول اسناد بیشتر، آماده پذیرش سند های تحصیلی بیشتر می باشد. باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا