سیاستاخبارگزارش ها

وزارت خارجه امریکا٬ وحدت مذهبی و قومی را در افغانستان هدف قرار داد

کابل ،۱۵ جوزا ، باختر
آگاهان سیاسی در افغانستان٬ گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا را به مثابه هدف قرار دادن وحدت مذهبی وقومی افغانستان تلقی کرده اند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد؛ وزارت خارجه امریکا گزارش سالانه خود٬ بر آزادی مذهبی و حقوق اقلیت های قومی در افغانستان پرداخته است.
وزارت خارجه امریکا می افزاید که بانوان و دختران نیز در این مدت از حقوق بنیادی شان محروم شده اند.
در گزارش تذکر رفته است« … در۹ ماه پسین اوضاع اقلیت های قومی و دینی در افغانستان بد تر شده است و مردم بخصوص بانوان وخانم ها از حقوق بنیادی شان محروم شده اند… .»
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا گفته است «در افغانستان شرایط برای آزادی های مذهبی زیر حاکمیت طالبان به طور چشمگیر بدتر شده است. به ویژه آنان حقوق بنیادی زنان و دختران را که همانا حق آموزش، کار و مشارکت در جامعه است زیر نام دین سرکوب می کنند.»
وزارت خارجه امریکا در کنار افغانستان از چند کشوری دیگری هم نام برده است و ادعا کرده است که آزادی های مذهبی و فردی در این کشور ها هم نقص شده است ٬ در گزارش وزارت خارجه امریکا بیشتر از کشور های نامبرده شده است که امریکا با آنها روابط عادی ندارد بل به گونه یی در تشنج و مشکل قرار دارند مانند روسیه وچین.
از دید آگاهان سیاسی؛ وزارت خارجه امریکا واضح نساخته است که گزارش آنها در مورد نقص حقوق اقلیت ها وعدم آزادی مذاهب در افغانستان بر کدام اسناد ومدارک استوار است و این مدارک از کدام منابع بدست آمده است؟
مگردر این گزارش یک مسئله وضاحت دارد که وزارت خارجه امریکا گزارش را با هدف فشار قرار دادن امارت اسلامی و به چالش کشیدن نظام جدید در افغانستان تحریرداشته است.
در حالی که٬ امارت اسلامی در تلاش است که از راه تعامل و گفتگو های سازنده٬ جهان را به واقعیت های موجود در کشور بکشاند تا به نظام جدید مشروعیت بخشد٬ مگر امریکا با هدف قرار دادن وحدت مذهبی و قومی در افغانسنتان میکوشد به جهانیان تفهیم کند که در این کشور٬ وضعیت حقوق بشری٬ آزادی مذهبی و مسایل دیگر انسانی وضعیت ناگوار دارند و امارت اسلامی تا یکجا شدن با جامعه جهانی فاصله زیادی دارد.
آنچه را امریکا بیان داشته است مغایر با واقعیت ها در افغانستان است٬ این کشور با آنکه چهل وچند سال جنگ ونا امنی را شاهد بوده است مگر هیچ وقت وهیچ جنگی در کشور ریشه قومی ومذهبی نداشته است٬ اکنون که امارت اسلامی حاکم اوضاع در است٬ دید جامع نسبت به روابط اجتماعی در کشور دارد٬ در امارت مسئله اقلیت واکثریت مطرح نیست و در اصل اقلیت مذهبی در افغانستان وجود ندارد٬ در این کشور دو مذهب وجود دارد و پیروان آن هم در کنار هم برادرانه زندگی کرده اند٬ هر شهروند صرف نظر ار تعلقات قومی ومذهبی در پی معرفی وحدت ملی به عنوان عنصر پایدار برای بقا کشورشان بوده اند٬ افغانان با افتخار گفته می توانند٬ که مانند کشور های همجوار وکشور های منطقه٬ هیچگاه تشنج و خشونت را بنام خشونت دینی ومذهبی وقومی تجربه نکرده اند وهیچگاه پیرو یک مذهب ویک دین بخاطر وابستگی دینی٬ مذهبی وقومی٬ به حاشیه رانده نشده است.
معلوم میشود که وزارت خارجه امریکا و شخص آقای وزیر خارجه در تهیه گزارش و گفته های شان به بیراهه رفته اند وچیزی را که بیان داشته اند ناشی از کمبود معلومات بوده است.
در حالی امریکا خود شاهد ناهنجاری و زشتی های زیادی قومی ودینی است٬ مسئله سیاه وسفید ومسایل دینی ومذهبی در آن کشور با حساسیت های جدی مواجه است٬ کاش وزارت خارجه امریکا به ناهنجاری داخلی شان هم توجه میکرد و بعد دیگران را نشانه میگرفتند.
بهتر است که امریکا به جای آن که وحدت مذهبی و قومی در افغانستان و یا کشور های دیگر هدف قرار دهد به خود آید٬ راه دشواری را مشخص کند که مردم امریکا را رنج می دهد و هر روز کودکان شان در مدرسه و جاده هدف قرار میگیرند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا