اخباراقتصادجامعه

وزارت مخابرات: چگونگی گردآوری ده درصد مالیه ازکریدت کارت ها بررسی می شود

کابل/ ۲۶ سنبله/ باختر

وزارت مخابرات افغانستان اعلام کرد که چگونگی گرد آوری ده درصد مالیه ازکریدت کارت ها را بررسی خواهد کرد.

این وزارت همچنان می گوید که نظربه شکایت های مردم، شرکت های مخابراتی باید کیفیت وسرعت مکالمه تیلفونی وانترنت را بهترکند وهمچنان ازبهای این خدمات به شهروندان، بکاهد.

به گزارش آژانس باختر،حکومت محمد اشرف غنی سالها پیش تصمیم به گردآوری ده درصد مالیه ازکریدت کارت های مصرفی شرکت های مخابراتی ازشهروندان گفت؛ اقدامی که اعتراض های زیاد شهروندان را درپی داشت.

شهروندان می گفتند دریافت ده درصد مالیه ازکریدت کارت ها ازمردم ظالمانه است و حتی آنان نمی دانند که این پول به کجا می رود و آیا صرف پروژه های عادی وتوسعه یی افغانستان می شود یا خیر؟»

نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات می گوید که روند بررسی چگونگی دریافت ده درصد مالیه ازکریدت کارت های مصرفی ونیز کیفیت وسرعت مخابراتی وانترنتی افغانستان را زیر بررسی گرفته اند.

اوگفت شرکت های مخابراتی باید کیفیت وسرعت مکالمات مخابراتی وانترنت شان را بهبود بخشند و همچنان بهای آن برشهروندان را کاهش دهند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا