(DR)اخبار(DR)سیاست(DR)جامعهTOP(DR)

وزیراطلاعات وفرهنگ نظام پیشین به امارت اسلامی افغانستان پیوست


ایبک 24 ثورباختر
محمد طاهر زهیر والی اسبق بامیان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نظام پیشین، از طریق روند صلح به امارت اسلامی افغانستان پیوست.
در نشستی که به همین مناسبت در دفتر والی سمنگان برگزارشده بود، شماری مسوولان محلی و بزرگان قومی و محل سمنگان شرکت داشتند.
در آغاز، مولوی عبدالاحد فضلی والی سمنگان پیرامون عفو عمومی عالیقدر امیرالمومنین حفظه الله ، صحبت کرده گفت” امروز جای بسیار خوشحالی است که محمد طاهر زهیر والی اسبق بامیان و یک تن از شخصیت های مطرح کشور به حقانیت صلح جویانه امارت اسلامی پی برده، با حکومت امارت اسلامی یکجا شد.”
والی سمنگان همچنان گفت” فرمان عالیقدرامیرالمومنین تا هنوز پا برجا بوده، آنانی که هنوز هم درداخل و خارج از کشور درمخالفت با امارت اسلامی قرار دارند، از مزایایی فرمان عفو عمومی استفاده کرده، با امارت اسلامی افغانستان یکجا شوند ودر فضای صلح زندگی کنند.
درین نشست، مولوی داد خدا خادم معاون والی، مولوی محمد هاشم شفیق رئیس استخبارات، قاری احمد الله بدر قومندان امنیه و محمد نسیم خیبرشکن ولسوال دره صوف بالا سمنگان هرکدام صحبت کرده، پیوستن زهیر را به امارت اسلامی افغانستان خوش آمدید و خیر مقدم عرض کردند.
محمد طاهر زهیر والی اسبق بامیان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نظام گذشته که باشنده ولسوالی دره صوف بالای سمنگان است، گفت: جا دارد از ریاست استخبارات سمنگان قدردانی نمایم که اعتماد سازی زمینه چنین برنامه را برای ما مساعد ساخت وما با امارت اسلامی افغانستان یک جا شدیم .
زهیرگفت: وقتیکه نظام جمهوریت سقوط کرد، مسولین نظام جمهوریت کشور را ترک کرده از وطن فرار کردند، اما من در بین مردم باقی ماندم ودر این اواخردر مورد پیوستن ، با مردم خود گفتگو و مشوره کردم، دست از مخالفت برداشتم وبا امارت اسلامی افغانستان یکجا شدم .
زهیرافزود: مردم افغانستان بی نهایت از جنگ خسته شده اند، جنگ راه حل نیست وچهار دهه جنگ تمام، زیرساخت های کشور را ازبین برده، بدبختی های زیادی را به وجود آورد.
وی در سخنانی، از دیگر کسانیکه در مخالفت با امارت اسلامی قرار دارند خواست با امارت اسلامی یکجا شده ، مشکلات خویش را از طریق مذاکره وگفتگو حل کنند.
اوگفت که می خواهد ازاین پس به کار های تحقیقی و فرهنگی بپردازد .سهیل

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا