فرهنگ

وزیراطلاعات و فرهنگ با نماینده گان و آمرین جوانان برخی از ولایات دیدار نمود

دوکتور سید مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ امروز با آمرین ونماینده گان جوانان برخی ازولایات کشور دیدار نمود.

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر، شماری از آمرین معینیت امور جوانان در ولایات و نماینده گان جوانان برخی از ولایات کشور که غرض اشتراک در برنامه های آموزشی معینیت امور جوانان به کابل آمده اند، امروز با وزیر اطلاعات و فرهنگ دیدار نمودند.

دراین دیدار دوکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ  از سهمگیری جوانان در برنامه های آموزشی اظهار خوشنودی نموده ابرازداشت که این برنامه ها زمینه های آشنایی و تبادل تجارب را نیز درپی دارد.

وزیراطلاعات وفرهنگ نقش وسهمگیری با مسوولیت جوانان را در جامعه موثروارزشمند دانست.

د راین دیدار سمیع الله وفا ونورآقا حواک به نماینده گی از سایرین در رابطه به ساختار های تشکیلاتی، حضور جوانان در مسایل ملی ، مشکلات بودجوی و یک سلسله مشکلات محلی جوانان،پیشنهادات و نظریات شانرا مطرح نموده وخواهان همکاری وزارت اطلاعات  و فرهنگ شدند.

دوکتور رهین به خاطر رسیده گی به مشکلات جوانان مذکور در حد امکان وعده همکاری داد.

در این  دیدار جلال نورانی مشاور ، تمیورشاه اسحق زی معین امور جوانان ، محمد ظاهر حسن رئیس عمومی مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ حضورداشتند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا