سیاست

وزیردفاع ملی با وزیرداخله ایران ملاقات کرد

سترجنرال عبد الرحیم وردک و زیردفاع ملی امروز با مصطفی محمد نجار وزیرداخله ایران در مقر وزارت دفاع ملی ملاقات کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس اطلاعاتی باختر،اوضاع امنیتی منطقه و کشور در محراق صحبت های هردوجانب قرارداشت.

ابتدا وزیر دفاع ملی کشور ما پیرامون موفقیت های اردوی ملی در امر مبارزه علیه  تروریزم و القاعده صحبت نموده ازانکشافاتی که در پیشبرد عملیات محاربوی مستقل توسط اردوی ملی انجام میگردد توضیح داده گفت: اردوی ملی مطابق پرو گرام در انتقال مسوولیت امنیت به نیروهای امنیتی افغان ادامه میدهد.

هردو جانب تاکید داشتند که دوکشور افغانستان و ایران باتوجه به پیوندهای دینی، فرهنگی، زبانی، تاریخی و اجتماعی وهمچنین اصل اعتماد متقابل حسن همجواری منحیث دوملت مسلمان احترام کامل به استقلال  تمامیت ارضی و حاکیمت ملی یکدیگر خواهند داشت.

در گفتگوهای وزرای دفاع و داخله هردوکشوربرمبارزه مشترک علیه تروریزم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، جنایات سازمان یافته، شرارت های مرزی افراد و گروه های داخلی و خارجی  که امنیت دوکشور  راتهدید نماید تاکید نمودند.

در مقابل وزیرداخله ایران گفت که آنکشور آماده گی دارد تادرعرصه های مختلفه و مشارکت در طرح های غیر نظامی کمک و همکاری بیشترنماید.

در آخیر وزیردفاع ملی افغانستان ضمن تشکر ازتشریف آوری وزیرداخله جمهوری اسلامی ایران به کشور افغانستان اظهار خورسندی و از همکاریهای بلاعوض آن کشور  برای بازسازی افغانستان باقدردانی یاد آوری نموده برتحکیم همکاری های دوجانبه تاکید کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا