جامعه

وسا یط بدون اسناد در بغلان گرد آوری می شوند

پلخمری 8اسد
گرد آوری وسا یط بدون اسناد  از جا نب مدیریت ترا فیک  بغلان دیروز از شهر پلخمری  آغاز شد .
سمونوال خانجان نبی زاده  مدیر عمومی ترافیک بغلان  به خبرنگار اژانس باختر گفت که روند  گرد آوری وسایط  بدون نمبر پلیت  و جواز سیر  توسط کمیته موظف که در تر کیب آن  نما ینده دفتر والی  و اداره های  مستو فیت ، څارنوالی  و هیئت تخنیکی  مدیریت  ترافیک می باشد  آغاز شد .
وی گفت که تا کنون  بیست و دو عراده واسطه  بدون نمبر پلیت   وجواز سیر متوقف  و به اداره ترافیک  سپرده شد .ختم/خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا