اخبارامنیتجامعه

وقوع آتش سوزی دردفترامربالمعروف ونهی ازمنکرنورستان

پارون/ 22 جدی/ باختر

تاسیسات اداره امربالمعروف ونهی ازمنکرنورستان آتش گرفت.

این آتش سوزی ازنیمه های شب گذشته ظاهرا ازبخاری چوبی آغازشد و درنهایت طبقه آخراین تعمیر سه منزله را فراگرفت.

به اساس گزارش ها، درپی این آتش سوزی، کارکنان این اداره و مردمان محل شتافتند و ازسرایت آتش به دیگر بخش های این تاسیسات جلوگیری کردند.

اداره امربالمعروف نورستان درریاست پیشین امورزنان واقع است.

یک منبع امنیتی نورستان به آژانس باخترگفت که دراین آتش سوزی طبقه سوم و بام تاسیسات امربالمعروف ونهی ازمنکردرآتش سوخت.

این آتش سوزی خسارات مالی به بارآورده است اما تلفات جانی نداشته است.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا