(DR)اخبار(DR)جامعه

وقوع رویداد مرگبار ترافیکی درقندهار؛ شش کشته وهژده زخمی

شهرقندهار7 ثورباختر
دریک رویداد ترافیکی درقندهار،شش تن جان باختند وهژده تن دیگر زخمی شدند.
این رویداد پیش ازچاشت امروز درولسوالی دامان هنگامی رخ داد که یک بس مسافربری ، ازجاده منحرف و واژگون شد.
حاجی زید سخنگوی والی قندهاربه آژانس باخترگفت که این بس ، مسافران را ازنیمروز به کابل انتقال می داد که واژگون شد.
اوجان باختن شش تن به شمول سه زن دراین رویداد ترافیکی را تایید کرد وگفت که درآن، هژده تن دیگر زخم برداشتند.
منابع صحی درقندهار، وضع صحی دو زخمی این رویداد ترافیکی را نگران کننده گزارش کردند.
تیزرانی وازسوی دیگرخرابی جاده، ازعلت های اصلی وقوع این رویداد ترافیکی خوانده شده است.ختم/باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا