سیاست

ولسی جرگه سند بودجۀ ملی سال مالی ١٣٩٧ را به اکثریت آراء تصویب نمود

کابل باختر 27 جدی
ولسی جرگه سند بودجۀ ملی سال مالی ١٣٩٧ را امروز با در نظر داشت منافع ملی کشور به اکثریت آراء تصویب نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر، مجموع بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ ۳۷۷،۰۱۱ میلیارد افغانی بوده که از جمله ۲۶۶،۱۳۳ میلیارد آن بودجۀ عادی و مبلغ ۱۱۰،۸۷۸ میلیارد آن بودجۀ انکشافی می باشد. که با در نظرداشت واقعیت های جامعه، امکانات موجود، تطبیق پروژه های ملی، ساختار ادارات، تطبیق چارچوب معتبر مصارف و معیار های بین المللی ترتیب گردیده است.
وزیر مالیه با تشکر از وکلای ملت از تمام واحد های بودجه یی تقاضا نمود تا با در نظرداشت امکانات، مؤثریت، اولویت های انکشافی حکومت و منافع ملی کشور بودجۀ ملی سال ۱۳۹۷ به مصرف برسانند. علم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا