سیاست

ولسی جرگه گزارش کار کرد های اجلاس شانزدهم را شنید

کابل باختر30 جدی
آخرین جلسه عمومی اجلاس شانزدهم ولسی جرگه، دیروز به ریاست عبدالرووف ابراهیمی رئیس جلسه  برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر : دراین جلسه نخست وکلاء در وقت امتیازی روی اوضاع امنیتی در سرتا سر کشور به خصوص مسدود شدن راه های مواصلاتی ولسوالی جاغوری و مالستان به مرکز ولایت غزنی و خراب سازی سرک  های  مواصلاتی  ولایت غزنی ازسوی طالبان و ناامنی راه خاشرود – دلارام  و باج گیری های طالبان در این مسیر و شاهراه های ولایت فراه، بحث کردند.
همینگونه دررابطه به شکایت ازعدم توجه حکومت به ولایت نورستان و وجود اشخاص و افراد فاسد و غاصب زمین درآن ولایت ، از حکومت خواستند، تا در مورد فاسدین و معرفی آنان به نهاد های عدلی و قضایی اقدامات لازم انجام دهند.
همچنان در جلسه  وکلاء نگرانی شدید شان از  مقرری های تبعیض آمیز و خلاف قانون خدمات ملکی در حکومت، ابراز داشته و نیز کم کاری های حکومت را بخاطر معرفی نکردن نامزد وزاری سرپرست به ولسی جرگه، انتقاد کردند.
اعضای جلسه با بیان چالش های که سد راه اجلاس کاری ولسی  جرگه قرار داشت، عمده ترین مشکل را نبود نصاب در جلسه عنوان نموده، گفتند در این دور شانزدهم  تلاش های زیادی جهت تطبیق قوانین در بخش های مختلف کشور، نظارت از اعمال حکومت و تصویب قوانین سرنوشت ساز برای ملت انجام شد و با کمی و کاستی ها سعی و تلاش صورت گرفت با آن هم اگر اشتباهات از سوی وکلاء صورت گرفته باشد معذرت ما را قبول نمایند.
همچنان در جلسه وکلاء با انتقاد از تقلب های گسترده کمیسیون مستقل انتخابات درانتخابات ولسی جرگه، از حکومت خواستند تغییرات و اصلاحات لازم در این کمیسیون بوجود آید تا مردم بتوانند با اعتماد کامل در انتخابات ریاست جمهوری  اشتراک کنند .
همینگونه  وکلاء، با بیان شکایت های معلولین  کشور بخاطر سهم نداشتن در شورای عالی صلح، از حکومت خواستند، در این زمینه توجه جدی کنند.
درادامه این جلسه اعضای ولسی جرگه با بیان تلفات جانی و مالی حادثه انتحاری روز دوشنبه هفته گذشته در منطقه قابل بای شهر کابل، ‌وجود مهمانخانه های خارجی در محلات مسکونی را انتقاد کردند وهمچنان در رابطه به  مبهم ماندن  قضیه  قتل جنرال رازق ابراز تأسف و  نگرانی کردند.
در همین حال شماری از وکلاء صلح را در افغانستان ضرورت مبرم دانسته، گفتند: مذاکرات صلح باید به اشتراک مردم کشور باشد و مداخله کشور های خارجی در این روند ملی را نادرست خواهد بود.
سپس عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس  بعد از شنیدن  موضوعات  یاد  شده توسط وکلاء، گفت:  در آخرین روز کاری اجلاس،  باز هم موضوع ناامنی در افغانستان بحث اساسی است و همه روزه در جلسات درمورد افزایش ناامنی در سراسر کشور به خصوص مسدود بودن راه های مواصلاتی ولایت غزنی از مسوولین امنیتی خواسته شده تا اقدامات بجا نماید، یک بار دیگر از حکومت ونهاد های مسوول میخواهیم در مورد امنیت ولایت های غزنی، نیمروز و ولایت های شمال کشور با برنامه عملی اقدامات جدی کنند و نیز در پیوند به تأمین امنیت وکلاء که به تعطیلات زمستانی میروند، توجه خاص مبذول بدارند.
ابراهیمی در مورد حقوق  و امتیازات معلولین گفت: این قشر جامعه مطابق قانون باید در حکومت جایگاه  خاص  داشته باشند بناً در این آخرین روز کاری از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه میخواهیم تا در مورد سهم دادن معلولین در شورای عالی صلح اقدام نمایند.
سپس مطابق آجندا گزارش کاری اجلاس شانزدهم دور شانزدهم تقنینی ولسی جرگه از تاریخ 16سنبله سال 1397 الی  30 جدی سال 1397 از سوی میرداد خان نجرابی منشی جلسه، به صورت فشرده ارائه شد.
به اساس این گزارش ولسی جرگه شورای ملی طی اجلاس شانزدهم دوره شانزدهم تقنینی، مسولیت هایش را در روشنایی احکام قانون اساسی و اصول وظایف داخلی انجام داده که طی این مدت، به تعداد 47 جلسه عمومی شامل 3 جلسه استیضاحیه ، 8 جلسه استجوابیه ،4 جلسه استماعیه،32 جلسه عادی در بخش های قانون گذاری ، نظارت بر اعمال حکومت و نماینده گی از مردم دایر گردیده است.
قابل یاد آوری است که در بخش قانون گذاری جمعاً‌ هفده مصوبه  صادر گردیده که در برگیرنده  تصویب طرح قانون، طرح تقنینی اعضای ولسی جرگه، فرامین تقنینی، سند مربوط به بودجه، تصدیق 9 سند بین المللی، لغو یک طرح تعدیل قانون دو مورد استیضاح وزراء میباشد  که نام اسناد تصویب شده ، لغو شده و تصدیق شده تاریخ وار نیز خوانده شد.
دراین گزارش آمده است که در بخش نظارت بر اعمال حکومت، اعضای ولسی جرگه به دلیل عدم توافق با حساب قطعیه سال مالی 1396 پنج تن از وزرای برحال را به دلیل مصرف کمتر از 70 فیصد بودجه انکشافی، استیضاح و سایر وزراء و مسوولان واحد های بودجوی اداره های را که در بودجه انکشافی شان تخطی های قانونی و حسابی بود ، غرض پیگرد قانونی به مراجع عدلی و قضایی معرفی نمود.
قابل یاد آوری است که دربخش نماینده گی از مردم، اعضای ولسی جرگه در جریان ساعت امتیازی جلسات عمومی، 750 مورد رویداد ها ، حوادث و مشکلات سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را یاد آوری کردند و جهت بررسی و اجراآت به صورت کتبی به هیئت اداری ، کمیسیون های دایمی و یا مراجع مربوط ارسال شده است.
دراین گزارش کارکرد های کمیسیون های دایمی ولسی جرگه و کمیته رؤسا نیز بیان شده که کمیسیون ها افزون براجرای امور متعدد جمعاً 22 سند تقنینی را شامل آجندای کاری شان نموده و 790 جلسه را روی موضوعات مختلف دایر کرده اند و سه سفر و بازدید نظارتی از اداره های  دولتی در مرکز و ولایت ها داشتند و نیز کمیته رؤسا جمعاً 13 جلسه  روی تعین آجندای مجلس عمومی را تدویر کرده و 63 فیصله و تصمیم لازم اتخاذ کرده است.
دراخیر گزارش ارائه شده ، جدول کارکردهای دور شانزدهم تقنینی به صورت عموم نیز قرائت شد.
بعداً عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس؛ گفت: خداوند را سپاس گزارم که توانستیم اجلاس جاری را با موفقیت کامل سپری نمایم و به اساس  گزارش که ارائه گردید، اجلاس جاری با وجود مشکلات و چالش های فراوان در بخش قانون گذاری دست آورد های خوبی دارد.
ابراهیمی افزود: از آغاز دور شانزدهم تا کنون متأسفانه اوضاع امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در کشور روز به روز ناگوار شده و  جنگ در گوشه و کنار افغانستان شدت گرفته است و مخالفین با راه اندازی حملات مرگبار در ولایت ها و مرکز سبب تلفات جانی، خسارات مالی و پریشانی مردم افغانستان گردیده است و در این مدت ترور شخصیت های ملی شامل اعضای ولسی جرگه که در آخرین مرحله ترور شخصیت بزرگ عبدالجبار قهرمان مایه نگرانی همه اعضای ولسی جرگه گردید، قابل نگرانی است و نیز مشکلات و چالش های انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 و تأخیر سه سال در برگزاری  انتخابات ولسی جرگه به  ثبات سیاسی در کشور صدمه رسانیده است.
رئیس مجلس، با اشاره به تلاش های صورت گرفته، بخاطر پایان بخشیدن به سرپرست وزراء، ارسال نشدن تشکیلات اساسی دولت را به شورای ملی انتقاد کرد و گفت با و جود همه مشکلات، ولسی جرگه با استفاده از فرصت های لازم وظایف خویش را در امور قانون گذاری، نظارتی و نمایندگی از مردم به انجام رسانیده و تا جای به مشکلات مؤکلین رسیده گی صورت گرفته است.
ابراهیمی، با ابراز تبریکی به وکلای آینده، آرزوی موفقیت در کارها یشان کرد و نیز از حکومت برای آخرین بار خواست تا در مورد کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی توجه لازم نماید،  تا تجارب تلخ انتخابات گذشته در انتخابات پیش رو، رونما نشود.
همچنان با اشاره به امیدواری های مردم از روند مذاکرات صلح ، به صلح افغانی به اشتراک مردم افغانستان با درنظر داشت منافع علیای کشورتأکید کرد.
دراخیر، عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس، از همکاری های همه جانبه وکلاء ، دارالانشای ولسی جرگه، خبرنگاران و رسانه ها ابراز تشکر و امتنان کرد.  احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا