فرهنگ

پلان عملیاتی بازسازی مجسمه های بودا تائید شد

کابل باختر/ 7/ اسد
پلان عملیاتی بازی سازی مجسمه های بودا درولایت بامیان امروز درجلسه کمیسیون بازسازی مجسمه های بودا به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ تائید شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، پلان عملیاتی بازسازی مجسمه های بودا توسط وزارت اطلاعات وفرهنگ و اداره یونسکو درکابل ساخته شده است .
برمبنای این پلان نخست بررسی میگردد که آیا امکان بازسازی مجدد مجسمه بودا با حفظ اصالت های مجسمه سازی زمان پیشین میسر است و یا این مجسمه ها که باقی مانده است حفظ شود.
دراین جلسه نماینده یونسکو مطرح ساخت که برنامه برای سه سال باید تطبیق گردد و درکنار آن بامیان از فهرست میراث های جهانی درحال خطر بیرون ساخته شود.
او همچنان گفت که نظریات متخصصین و کارشناسان سایر کشورها که تجربه بازسازی مجدد مجسمه های بزرگ را دارند درسیمیناری ارائه خواهد شد.
درهمین حال پوهاند محمد رسول باوری مطرح ساخت این وزارت پارچه های باقیمانده مجسمه ها را جمع آوری کرده که این موضوع نیز به بررسی نیاز دارد.
او گفت تمام این مسایل میتواند این موضوع را آشکارسازد که آیا می شودمجسمه ها را بازسازی کرد ویا به حال موجود، آنها را حفظ کرد.
دراخیر اعضای کمیسیون برنامه عملیاتی بازسازی مجسمه های بودا را تصویب کرد.
مجسمه های بودا دردوران سلطه طالبان بر افغانستان تخریب گردید.
ختم/ علم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا