اخبارفرهنگ

پنجاه و دو قلم آثار باستانی بدخشان ثبت و راجستر موزیم ملی افغانستان شد

فیض آباد/ 10 حمل/ باختر
وزارت اطلاعات وفرهنگ با اعزام هیئت، پنجاه ودو قلم آثار باستانی و تاریخی موزیم محلی ریاست اطلاعات وفرهنگ بدخشان را که مربوط به دوره های اسلامی و معاصر می شود، به خاطر حفظ و نگهداری هرچه بهتر ثبت و راجستر کرد.
نورآغا اخگر، عضوهیئت موزیم ملی که به خاطر ثبت، ترمیم، راجستر ، وقایه و پاککاری آثار تاریخی و فرهنگی موزیم محلی به بدخشان سفرکرده است به آژانس باختر گفت که پنجاه ودو قلم آثار با ارزش که با نوعیت های فلزی، سرامیک، سنگی و چرمی است، توسط آنان به صورت رسمی به منظور حفظ ، نگهداری و اسناد سازی ثبت و را جستر موزیم ملی افغانستان کردند.
وی افزود که هنگام که آثار تاریخی و باستانی ثبت گردد، قاچاقچیان آثار باستانی دیگرنمی توانند که این آثار را در بازار های جهانی به فروش برسانند و هر زمان که در هرنقطه دنیا یافت شود؛ متعلق به افغانستان بوده وبه کشور برگردانیده می شود و نیز در پهلوی آن از تخریبات حوادث طبیعی و سایر ناملایمات زمان محفوظ می ماند.
معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت که موزیم محلی بدخشان در سال 1385 به منظور جمع آوری و نگهداری آثار باستانی وتاریخی تاسیس شد که تاکنون به گونۀ رسمی ثبت و را جسترموزیم ملی نبوده است و به اساس در خواست آن اداره هیئت پنج نفری را وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر ثبت آثار تاریخی موزیم محلی به آن ولایت اعزام کرده است تا آثار مذکور را ثبت و راجستر کنند.
وی افزود که در این اواخر چهار قلم آثار تاریخی را از ولسوالی های جرم و شهر فیض آباد به موزیم محلی بدخشان انتقال کرده اند.
رییس اطلاعات وفرهنگ بدخشان از باشندگان و جامعۀ فرهنگی بدخشان خواست که در قسمت جمع آوری و غنی سازی موزیم محلی بدخشان آنان را همکاری کنند و اشیای قدیمی که در خانه های شان وجود دارد و متعلق به زمان های گذشته می باشد، در موزیم محلی ریاست اطلاعات وفرهنگ بدخشان تسلیم کنند.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا