اخبارجامعه

پنج زخمی درسه رویداد ترافیکی درهلمند

لشکرگاه 24 جوزا باختر
درسه رویداد ترافیکی درهلمند، پنج تن زخم برداشتند.
این رویداد ها درجریان دیروز درشهرلشکرگاه ، ولسوالی موسی قلعه و مسیر شاهراه لشکرگاه- قندهاررخ داد.
این رویداد ها دراثربرخورد موتر سایکل با موترسایکل و موترسایکل با موتر رخ داده است.
یک منبع اداره ی ترافیک هلمند به آژانس باخترگفت که دراین رویداد ها پنج تن زخم برداشتند.
اوتیزرانی و بی احتیاطی رانندگان را علت اصلی وقوع این رویداد های ترافیکی خواند.
داکتران درمراکز صحی هلمند، وضع صحی دست کم دوتن اززخمیان این رویداد ها را نگران کننده گزارش کردند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا