فرهنگ

پوهاند محمد رسول باوری: آثار تاریخی افغانستان، جهان را به عظمت تاریخی و فرهنگ کهن این سرزمین آشنا می کند

کابل/ 15 عقرب/ باختر
پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ درمراسم گشایش نمایشگاه آثار تاریخی افغانستان درهانگ کانگ گفت که آثار تاریخی افغانستان جهان را به عظمت تاریخی وفرهنگ کهن این سرزمین آشنا می کند.
دوصد وسی ویک اثر تاریخی افغانستان که سالها قبل از تپه فلول آی خانم، طلاتپه، بگرام وتپه زرگران به دست آمده است ازدوسال به این طرف بربنیاد تفاهم نامه امضا شده درموزیم های چین به نمایش گذاشته شده است.
به گفته مسوولان، حدود یک ونیم ملیون دالر از این مدرک شامل عواید دولت شده است.
محمد صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات وفرهنگ از هانگ کانگ به آژانس باختر گفت که، این آثار تا کنون درچندین کشورجهان به نمایش گذاشته شده است و اکنون در موزیم های چین درمحضر علاقه مندان قرار داده شده است.
پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ درمراسم گشایش این نمایشگاه با اشاره به روابط تاریخی  ودوستانه میان افغانستان وچین و تاثیر آن برمنطقه ، برگزاری چنین نمایشگاه ها را درآشنایی مردم از فرهنگ دوکشور  و تبادل فرهنگی با اهمیت توصیف کرد وگفت که چنین نمایشگاه جهان را با تصویر تاریخی وفرهنگ کهن افغانستان آشنا می کند.
همچنان دراین مراسم مسوول موزیم  ها وآثار تاریخی هانگ کانگ نیز صحبت کرد وبرتحکیم روابط فرهنگی وتاریخی میان افغانستان وجمهوری چین تاکید کرد وبرگزاری چنین نمایشگاه ها را درتقویت روابط فرهنگی میان دوکشور مهم دانست. نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا