سیاست

پیام امتنانیه

عنوانی حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیام امتنانیه از جانب اعلیحضرت خوان کارلوس پادشاه هسپانیا به شرح زیر به کابل مواصلت نموده است:

بدین وسیله از پیام تبریکی که  از جانب شما و مردم عزیز افغانستان به مناسبت تجلیل از روز ملی هسپانیا در یافت نمودم،  صادقانه اظهار سپاس مینمایم.

بهترین تمنیات خویش را برای موفقیت شخص شما و صلح  و رفاه برای مردم شما تقدیم داشته، موقع را مغتنم  شمرده به تجدید  احترامات فایقه میبردازم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا