سیاست

پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت سالروز فرخنده میلاد النبی

کابل باختر/ 29/ قوس
پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت سالروز فرخنده میلاد النبی
هموطنان عزیز:
فرارسیدن سالرون خجسته و میمون میلاد پیامبر گرامی اسلام را به عموم مسلمانان جهان و به ویژه هموطنان عزیزکشور تبریک و شاد باش میگویم . رهبر فرزانه امت  اسلامی به عنوان آخرین سلسله دار کاروان نبوت پا به جهان نهاد تا رسالت او پایانی باشد برتیره بختی ها و سیه روزی هایی که بشریت دردرازای سده ها ازسرگذرانده بود. او آمد تا برادری و آزادی را به انسان ها ارمغان نماید ، و برجنگ و دشمنی میان آنان مُهر پایان بگذارد . او آمد تا بردگان را آزاد کند ، ستمدیدگان را نجات دهد ، و گرسنگان و محرومان را به برخورداری و عزت برساند . او آمد تا تبعیض ها را از میان بردارد ، و برابری و عدالت را تجسم ببخشد . او آمد تا دل ها را به هم پیوند دهد و جان ها را بهم مانوس سازد و احسان و ایثار را به ما تعلیم دهد . او آمد تا انسان ها از خصومت و تفرقه رهایی یابند و از جنگ و نا امنی بیاسایند و درآرامش و آسایش زندگی کنند . او آمد تا هنر زیستن ، نیکو زیستن ، پاک زیستن و پرشکوه زیستن را به آدمیان بیاموزد . او یارانی تربیت کرد و جامعه ای ساخت که درآن سرمایه دارش دست فقیر را میگرفت ، سفیدش سیاه را برادر میخواند ، و عربش عجم را از خویشتن می پنداشت . او انسان ها را با مسئولیت شان آشنا کرد و به آنان یاد داد که چگونه خود سرنوشت خود را رقم زنند و تاریخ خود را بسازند و آینده را تعیین کنند.
برادران و خواهران گرامی :
ما درحالی به استقبال سالروز میلاد آن پیامبر رحمت می رویم که جهان اسلام دستخوش تهدید ها و تنگنا های دشواری است . بخش هایی از جهان اسلام در آتش جنگ ها و اختلافات داخلی می سوزد و از بلای نا امنی و بی ثباتی رنج میبرد . ملیون ها مسلمان در بی خانمانی بسر میبرند و صدها هزار کودک طعمه مصیبت های گوناگون شده اند . زمینه های ترقی و پیشرفت برای بسیاری از مردمان این منطقه مسدود شده و آینده آنان با تهدید روبرو گردیده است . شکاف های اجتماعی و تقابل های فرقه ای و ده ها مشکل مانند آن ، بار سنگینی شده است که دوش کشور های منطقه را خمیده کرده است . بی اعتمادی در میان برخی از کشورهای اسلامی نسبت به همدیگر به دیوارهای بلند تبدیل شده که راه های تفاهم و همگرایی را محدود و محدود تر ساخته است.
اینها نشانه هایی از دور افتادن ما از مسیری است که آن آموزگار بزرگ انسانیت به ما یاد داده بود . او نمیخواست در میان امتش برادرکشی و عداوت حاکم باشد. او نمی خواست پیروان او برروی همدیگر شمشیر بکشند و خانه همدیگر را ویران کنند . او نمیخواست که همسایه ای برای همسایه اش نقشه نیرنگ و تباهی بریزد . او نمیخواست که یتیمان و بیوه زنان و مستمندان جامعه احساس حقارت و محرومیت کنند.
هموطنان عزیز:
میهن ما از درد کشیده ترین سرزمین ها است . مردم ما هنوز درآرزوی فردایی بهتر و آینده ای روشنتر نشسته اند . از ابرهای تیره تردید و نا امیدی که بر افق زندگی مردم ما سایه افگنده است آگاهم .این وضعیت غبار آلود و نگران کننده معلول جنگ است ، جنگی که دشمنان این سرزمین برآن تحمیل کرده اند ، جنگی که از فرزندان ما قربانی میگیرد ، مردم ملکی ما را طعمه خود میسازد ، اقتصاد ما را آسیب میزند و امنیت ما را تهدید میکند.
اما ما هنوز امیدواریم ما تسلیم این تهدید ها نمیشویم . ما ازسیرت پیامبر گرامی خود آموخته ایم که چگونه باید صبور و مقاوم باشیم ، چگونه باید با مشکلات دست وپنجه نرم کنیم و چگونه باید با توکل و یقین راه خود را بسوی آینده بازکنیم . پیامبر ما در بدر ، اُحد و خندق و حنین ، درشرایطی سخت و تکان دهنده با قوت و متانت ایستاد ، امتش را رهبری کرد ، زخم های شان را مرهم نهاد ، ترس و اضطراب شان را فرونشاند و از امید و طمانینه حمایت کرد.
کسانی که امروز به ناحق از آدرس دین او جنگ افروزی میکنند ، بی گناهان را به قتل می رسانند ، مسجد ها و مکتب ها را انفجار میدهند ، و ادعای پیروزی از سنت نبی کریم (ص) را دارند ، فریب خوردگانی جاهل اند که هیچ نسبتی با پیامبر بزرگ اسلام ندارند . آنان قطاع الطریق و رهزنانی اندکه آرامش و امنیت یک ملت را به یغما میبرند . آنان نه برخود و فرزندان خود رحم میکنند و نه بر دیگران . آنان هم شمشیر برروی همدیگر شان میکشند و هم برروی دیگران . آنان دانسته یا ندانسته در سنگر ابوجهل ها و ابولهب ها قرارگرفته و با آرامش و آسایش یک ملت بازی میکنند . آنان باید بدانند که جنگ و نیرنگ و خرابکاری وویرانگری سرانجامی جز شکست و ذلت برای شان به دنبال نخواهد داشت .
ما صلح و آرامش میخواهیم ما جنگ افروز و شرارت طلب نیستیم ، اما تسلیم جنگ افروزان و شرارت طلبان هم نمی شویم . ما از پیامبر خود آموخته ایم که تسلیم نیروهای کوردل ، علم ستیز ، جاهلیت پیشه و مدنیت برانداز نشویم . ما براساس سنت های الهی باور داریم که حق برباطل پیروز است . صلح حق است و جنگ باطل است . علم حق است و جهل باطل است .محبت حق است و نفرت باطل است . آبادانی حق است وویرانگری باطل است . این حق سرانجام برباطل پیروز خواهد شد . جنگ طلبان کور و تیره اندیش با بدنامی ، حقارت و سرافگندگی به گور خواهند رفت کسی برگور آنان نخواهد گریست ، کسی برجنازه آنان دعا نخواهد کرد و نامی از آنان درمیان نیکان و پاکان بجا نخواهد ماند.
برادران و خواهران گرامی :
بیایید بازگشتی دوباره به سنت و سیرت پیامبر بزرگ خود داشته باشیم . بیایید با روشن ساختن اذهان و آشنا ساختن افکار با روح عالی سنت نبوی ، پرده از فریبکاری مدعیان دروغین برداریم ، و نشان بدهیم که راه و رسم پیامبر ما مهربانی ، آموزندگی ، خیرخواهی و خیر اندیشی بوده است. بیایید با الهام از سنت او وحدت و یکپارچگی را قوت ببخشیم ، انسجام وهمبستگی را افزون تر کنیم و برشکاف هایی که جنگ و نیرنگ برجا نهاده است غلبه یابیم . سنت پیامبر ما وحدت است نه تفرقه ، همکاری است نه کارشکنی ، عفو است نه انتقام ، رحمت است نه خشونت و ارمغان کردن آرامش است نه وحشت و ترور .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا