امنیت

پیوستن یک گروه سی نفری طالبان مسلح به دولت درلغمان

کابل 29 جدی باختر

حضرت میرقومانان محلی طالبان درولایت لغمان با بیست ونه فرد تحت امرش امروزدست ازجنگ وخشونت کشید وبه برنامه صلح پیوست.

ازقوماندان حضرت میربه عنوان سرسخت ترین قوماندان طالبان مسلح درلغمان یاد می شد. او با افراد تحت امرش درمربوطات ولسوالی دولت شاه درنبرد با نیروهای افغان وناتوقرارداشت.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، این  قوماندان طالبان مسلح ، با پیوستن به برنامه صلح ، بیست وچهارمیل جنگ افزار سبک وسنگین خود را نیزبه مسوولان محلی تسلیم کرد.

 این طالبان مسلح ، درمراسم پیوستن شان به برنامه صلح گفتند که دیگرفریب آی اس آی یا سازمان استخبارات پاکستان را نمی خورند و برعکس می کوشند تا دربازسازی وتامین ثبات درکشورسهم بگیرند.

محمد اقبال عزیزی والی لغمان درمراسم پیوستن این طالبان ، اقدام آنان را ستود وازآنان تقاضا کرد تا دولت را در راه بازسازی وتامین امنیت یاری رسانند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا