اخباراقتصاد

چندین پروژۀ توسعه یی درننگرهارگشایش یافت

جلال آباد/ ۲۵ حمل/ باختر

چندین پروژۀ توسعه یی درننگرهار به بهره گیری سپرده شد.

این پروژه ها درچارچوب برنامۀ میثاق شهروندی وزارت احیا وانکشاف دهات درشهرک فامیلی های یونس خالص در شهرجلال آباد ساخته شده است.

به اساس گزارش ها، این پروژه ها شامل ساخت چهارهزاروپنج صد مترجاده های کانکریتی، یک صد مترآبرو ها، صدمتردیوار استنادی و تاسیسات دوازده صنفی یک مکتب دخترانه است.

یک مسوول ریاست احیاوانکشاف دهات ننگرهاربه آژانس باخترگفت که با ساخت این پروژها، گوشه یی ازنیاز های شهروندان رفع شده است.

اوگفت که وزارت احیا وانکشاف دهات برای ساخت این پروژه ها سی ونه ملیون افغانی هزینه کرد.

این پروژه ها را مردم محل خود به برنامه میثاق شهروندی پیشنهاد داده بودند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا