سیاستاخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

کابل میزبان نشست بزرگ علمای کشور است

تبصره
کابل ۹ سرطان باختر
کابل میزبان نشست بزرگی از علمای کشور است قراراست در این نشست روی مسایل حاد ملی در کشور بحث شود.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ آنچنان که مقام های ارشد امارت اسلامی میگویند، در نشست بزرگی که علمای دین، بزرگان قومی، تجار ملی و شخصیت های اثر گزار دیگر شرکت دارند، روی مسایل حاد ملی، تحکیم بیشتر وحدت میان مردم، تحکیم هرچه بیشتر ثبات درکشورو مسایل مربوط به آموزش و معارف… گفتگو خواهد شد.
عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرا در این مورد گفته است « در این نشست در بارۀ مسایل مهم که در میان افغان‌ها است، وحدت ملی ما است، تامین امنیت سراسری است، حفظ ثبات است و دیگر موضوعات که مهم است، بحث می‌کنند… »
اگر به مدت زمان بعد از استقرار مجدد امارت اسلامی در افغانستان نگاه کنیم، امنیت که مولفه اول برای یک اجتماع سالم در کشور است تامین شده است مگر مسایل دیگری وجود دارد که باید در مشوره با مردم حل شود.
شورا و گفتگو یک بخش از فرهنگ اصیل افغانان را تشکیل می دهد، افغانان در هر زمانی که با مسایل خاص مواجه شده اند، مشکل را از مسیر تفاهم و گفتگو حل کرده اند، از طرف دیگر قرآن مجید که رهنمای بشریت است و قانون زندگی انسانان را چوکات بندی کرده است بار بار بر امت مسلمه امر فرموده است که امور مربوط و مشکلی که میان شان پدید میاید با برگزاری شورا حل کنند.
امارت اسلامی با برگزاری این نشست تلاش کرده است که مردم را در فرایند حکومت داری خوب در نظر دارند ومیخواهند دیدگاه عام را در مسایل حاد کشور با خود داشته باشند تا جامعه همچنان در مسیری مثبت قرارداشته باشد.
اگر به سیر زمان در کشور خود دقت کنیم و بخصوص رویداد های بیست سال گذشته را مدنظر گیریم، نشست های زیادی بنام های گونه گون در همین تالار لویه جرگه برگزار شد که پیامدی فعال و مثبت سیاسی و امنیتی نداشت زیرا این گونه نشست ها بیشتر سمبولیک و کلیشه یی بود.
اما نشست جاری متمایز تر از جرگه ها و نشست های خواهد بود که در جریان بیست سال گذشته برگزار شده است، در این نشست علمای دین مطابق به دساتیر قرآنی و احکام شرعی موضع گیری خواهند کرد، این نشست برای حل مشکلات مبرم کشور است نه امتیاز گیری های سیاسی، در این نشست تلاش بر این خواهد بود، که جامعه و حکومت مسئولیت پذیر تر شوند، و در رفع مشکلات و یا کاهش آن در عرصه های گونه گون بخصوص مسایل اقتصادی سودمند تمام شود و به انتظار مردم در امر حل مشکلات جاری در کشور از فقر تا مشکلات اقتصادی، بازگشایی مکاتب دخترانه و بسا مسایل دیگر راه حل اساسی پیدا کنند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا