اخبارصحت

کارزار واکسین کرونا در بغلان آغاز شد

پلخمری/ 25 میزان / باختر

ریاست صحت عامۀ بغلان  به منظورجلوگیری ازانتشارویروس کرونا، کارزار واکسین کرونا رادر آن ولایت امروزآغاز کرد.

 عبدالله ملنگ سخنگوی ریاست صحت عامۀ بغلان به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت:  این کار زار بیست وپنج روزۀ به هدف ریشه کن کردن ویروس کرونا دربغلان آغاز شده است .

عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامۀ بغلان گفت که این کارزار به همکاری نه دستۀ پنج نفری درنه محل شهرپلخمری وحومه های آن راه اندازی شده است.

غفاری تطبیق واکسین کرونا را درراستای کاهش مرگ ومیرناشی ازاین ویروس را مهم واساسی خواند وافزود که ازآغاز تطبیق واکسین کرونا دربغلان تااکنون بیش ازپنجاه هزارتن ازواجدین شرایط واکسین شدند.

معاون ریاست صحت عامۀ بغلان گفت که واکسین کرونا هیچ نوع عوارض جانبی ندارد. وی ازشهروندان پلخمری خواست تا با استفاده ازفرصت برخود وخانوادۀ خود واکسین را تطبیق کنند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا