اخبارجامعه

کارساخت بخش دوم جادۀ دوشی- بامیان ادامه دارد

بامیان/ ۱۸ اسد/ باختر

بخش دوم جادۀ دوشی- بامیان زیر ساخت است.

این جاده دوشی بغلان را به مرکزبامیان وصل می کند.

بخش دوم این جاده بیست وسه کیلومتردرازا وهفت مترپهنا دارد.

کاربخش نخست این جاده به اتمام رسیده است.

وزارت فواید عامه باپخش خبرنامه یی می گوید که قرار است تا شش ماه دیگر کار بخش دوم جادۀ دوشی- بامیان نیز به اتمام برسد.

این جاده بخشی ازدهلیزشمال وجنوب است و درمواقع بحرانی می تواند جایگزین خوبی به شاهراه سالنگ باشد.

هزینۀ ساخت این جاده را بانک جهانی می پردازد.

این جاده ازدل کوه ها و کوه پایه ها می گذرد و در مسیرآن ده ها پل وپلچک، دیوار استنادی وآبرو درنظرگرفته شده است.

با بهره گیری ازاین جاده، درکنار بهترشدن روندرفت وآمد مسافران، درانتقال فراورده های زراعتی دهقانان به بازارها ونیز تردد کاروان های تجاری نیزسهولت فراهم خواهد شد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا