اخباراقتصاد

کارساخت یک بند آب درقندهارآغازشد

شهرقندهار1 سنبله باختر
کارساخت یک بند آب درولسوالی سپین بولدک قندهاردیروزآغازشد.
این بند قرار است پس ازساخت هزاران جریب کشتزار دهقانان را سیرآب کند و همچنان درنهایت می تواند برای صدها خانواده درآینده انرژی تولید کند.
مولوی دادالله آمرزراعت، آبیاری ومالداری ولسوالی سپین بولدک قندهاربه آژانس باخترگفت که این بند آب ، ظرف سه ماه به کمک مالی نهاد کمک رسان دی-آر-سی ساخته می شود.
اوابرازامیدواری کرد که بهره گیری ازاین بند آب بتواند به شکوفایی زراعت ونیز تامین انرژی برق مردم منتج شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا