اخبارجامعه

کارنصب لوحه ‌های آدرس یابی کوچه ها، سرک ها و چهارراه ها آغاز شد

کابل / 29 میزان / باختر

با حضور مولوی حمدالله نعمانی معاون شاروالی کابل، کار نصب لوحه های آدرس یابی کوچه ها، سرک ها و چهارراه ها  از ناحیه پنجم شهر آغاز شد.

به گزارش آژانس باختر؛ شاروالی کابل به منظور فراهم آوری سهولت برای شهروندان و تحقق معیارهای شهری، برنامهٔ آدرس‌یابی خویش را در دو مرحلهٔ جداگانه و با روش‌های خاص، به همکاری تخنیکی دفتر هبیتات ملل متحد از چندی قبل روی دست دارد که اخیراً نصب لوحه‌های درب خانه های رهایشی در برخی از نواحی نیز تکمیل شده است.

مرحلهٔ نخست این برنامه، که شامل سروی، ثبت و شماره گذاری خانه‌ها، کوچه‌ها و سرک ها، با در نظر داشت موقعیت نواحی آن بود، صورت گرفت که از شمارهٔ 1 تا 1250 در هر گذر، خانه‌ها، شماره گذاری شد.

 همچنان یک سمت کوچه اعداد طاق و سمت دیگرآن اعداد جفت است، و در ردیف خانه‌ها، برای ساحات خالی به مساحت 3 بسوه، شمارهٔ ریزرفی مد نظر گرفته شده است.

قرار است که به زودی لوحه های سر کوچه ها، سرک ها و چهارراه ها در سایر نواحی نصب شوند.

در آینده با پیشرفت کار برنامۀ آدرس یابی، همشهریانی که به نقشهٔ گوگل، تکنالوجی انترنت و تیلفون های هوشمند یا جی پی اس وسایط نقلیه دسترسی داشته باشند، می‌توانند با استفاده از نمبر خانه، اسم یا شمارهٔ کوچه و نمبر ناحیه به راحتی و سهولت خود کار جهت یابی, آدرس مورد نیاز را بدون کمک ثانوی پیدا کنند.

همچنان کسانی که به تکنالوجی دسترسی نداشته باشند، می توانند با داشتن معلومات مذکور (نمبر خانه، اسم یا شمارهٔ کوچه و نمبر ناحیه) از نقشۀ نواحی مربوط، و کسانی که استفاده از نقشه را بلد نباشند با درخواست کمک اندک از مردم محل آدرس مورد نظر را دریابند.

قابل ذکراست که برنامۀ آدرس یابی روی ‌دست بود تا نمبر پليت های آدرس یابی در مراحل مختلف در سطح شهر نصب شوند. باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا