اخبارجامعهآموزش

کارگاه آموزشی در بغلان برگزارشد

پلخمری، 12میزان، باختر
آمریت تعلیمات تخنیکی ومسلکی بغلان، امروزکارگاه آموزشی را برای کارمندان نهاد های ملکی که به تازه گی گماشته شده اند، برگزارکرد.
خواجه صبغت الله معصومی یک مسئول تعلیمات تخنیکی بغلان هدف ازبرگزاری این کارگاه را آشنائی کارمندان به قوانین ومقررات خدمات ملکی، آموزش کمپیوتر وتقویت حکومت داری خوب عنوان کرد وگفت که دراین کارگاه چهل وپنج تن از کارمندان نهاد های ملکی برای چهل وپنج روزآموزش می بینند.
مولوی اسدالله مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات وفرهنگ بغلان با قدردانی ازتلاش های آمریت تعلیمات تخنیکی ومسلکی بغلان درراستای ظرفیت سازی کارمندان، نقش این کارگاه آموزشی را مهم و اساسی خواند.
وی برگزاری این کارگاه را از نیازمندی های جدی کارمندان که تازه در نهاد های دولتی بغلان مقررشده اند مهم عنوان کرد .
خبرنگارعلی”علمی” – ادیتور حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا