اخباراقتصاد

کار احداث بخش سوم باغ ترقی فابریکه سمنت غوری پلخمری آغاز شد

کندز،13سرطان، باختر
کاراحداث بخش سوم باغ ترقی فابریکه سمنت غوری پلخمری دیروز آغاز شد.
عبدالوکیل قیومی مسوول مالی واداری فابریکه سمنت ِغوری به خبرنگار آژانس باختر گفت که بخش سوم باغ ترقی که تکمیل کننده بخش اول و دوم این باغ است، قرار است بر غرس ( ۱۰۰۰۰)نهال بادام و (۲۰۰۰)نهال پسته همراه با ۵۰۰۰ بته های هینگ در ساحات مناسب در آن غرس گردد۰
وی گفت: مسوولان فابریکه سمنت غوری پروژه باغ ترقی را یکی ازبزرگترین پروژه های باغ سازی درافغانستان یاد کرده اند که ۱۳۸هکتارمساحت دارد.
قیومی هدف از ایجاد باغ ترقی را جلوگیری از غصب جایداد های فابریکات سمنت غوری واز جانب دیگر استفاده ازملکیت فابریکه درتقویت بخشیدن بنیه مالی فابریکه وانمود ساخت.
قابل تذکراست که سال قبل ازدرک فروشات تربوز وخربوزه باغ ترقی مبلغی عاید فابریکه سمنت غوری شده بود. اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا