اخباراقتصاد

کار ترمیم توربین نمبر۳ برق غوری بغلان آغاز شد

پلخمری ، 9 اسد، باختر
کارترمیم اساسی توربین نمبر۳برق غوری ازجانب ریاست شرکت برق ِغوری امروز آغاز شد.
این توربین که ازمدت پنج سال بدینسو نسبت عوارض تخنیکی از فعالیت بازمانده بود تحت ترمیم اساسی قرارداده شد.
ملاسردار ولی حمزه رئیس شرکت برق غوری به آژانس باختر گفت: این توربین که ازجانب منسوبان فنی شرکت برق غوری ترمیم می گردد، ظرفیت تولیدی ۳ میگاوات برق رادارابوده وطی مدت ۴ماه وبه مصرف مجموعی مبلغ یک ملیون سه صدهزارافغانی از بودجه مالی ریاست شرکت برق غوری ترمیم می گردد.
وی افزود: بافعال شدن توربین نمبر۳ بیش از۳۰۰۰ خانوادۀ دیگر نیز ازنعمت برق۲۴ ساعته درولایت بغلان مستفید خواهند شد.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا