اخباراقتصاد

کار ساختمان سرک های داخل شهر نیلی پنجاه در صد پیش رفته است

دایکندی/ 26عقرب /باختر

کار ساختمان سرک های داخل شهر نیلی پنجاه در صد پیش رفته است و به شدت جریان دارد .

وزارت فواید عامه با پخش خبرنامه یی به آژانس باختر گفت که این سرک ها به درازای بیشتر از هشت کیلو متر و پهنای چهارده متر که  در آن وسایل وتجهیزات شهری مانند نور افگن ها علایم ترافیکی ، پیاده روهای سنگ فرش وجویچه های کنار سرک  در نظر گر فته شده است. هزینه ساخت این سرک ها شش صدوسی  ویک میلیون افغانی تخمین شده است ، حکومت می پردازد.

با تکمیل شدن کار آن سهولت های ترانسپورتی  شهری در رفت وآمد  باشندگان شهر نیلی فراهم می شود ووضعیت محیط زیست بهبود می یاید. شکریه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا