امنیت

کار ساختمان مرکز آموزشی پولیس آغاز یافت

سنگ تهداب ساختمان جدید مرکز آموزشی کارمندان قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه امروز توسط ستر پاسوال بسم الله محمدی وزیرامور داخله گذاشته شد.
به گزارش مسوول دفتر مطبوعاتی وزارت امورداخله به آژانس اطلاعاتی  باختر، وزیر امور داخله هنگام گذاشتن سنگ تهداب ساختمان جدید مرکز آموزشی کارمندا ن قوماندانی عمومی تعلیم  وتربیه گفت، این مرکز که یک و نیم سال قبل به کمک اتحادیه اروپا در چوکات قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه تشکیل شده بود در این مرکز  تاکنون آخرین دور آموزش داده شده اند.
به گفته وزیرامور داخله ،  با تکمیل کار این ساختمان زمینه های بهتر آموزش برای پولیس فراهم میگردد.
ستر جنرال محمدی همچنان از شش اولویت کاری اش بخاطر رشد و انکشاف پولیس ملی نام برده گفت، اولویت اولی ما رشد  تعلیم و تربیه  اولویت دومی رشد و انکشاف رهبری میباشد که بدون شک  با تکمیل این ساختمان این امکاناتی درین رستا فراهم میگردد.
به گفته وی مرحله دوم انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان آغاز میگردد ، انتقال مسوولیت یک پروسه سا ده و آسان نبوده که بدون شک شرط اولی در انتقال امنیت ، ارتقای ظرفیت های پو لیس ملی، خود کفایی و توان مند شدن پولیس ملی افغانستان را در قبال دارد.
این مرکز به کمک اتحادیه اروپا ساخته میشود.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا