اخباراقتصاد

کار صد ها پروژه زراعتی درجوزجان به زودی تکمیل می شود

شبرغان / 10 قوس / باختر

کار بالای سه صد وبیست ودو پروژۀ زراعتی در جوزجان به شدت ادامه دارد.

رییس ادارۀ زراعت ،آبیاری و مالداری جوزجان به آژانس باخترگفت که این پروژه ها از طریق برنامۀ مدیریت محصولات زراعتی در جوزجان راه اندازی شده است که به زودی به پایان می رسد.

وی افزود که دراین پروژه ها ساخت یکصدو پنجاه کشمش خانه، یکصد وچهل ذخیره گاه پیاز، سی ذخیره گاه کچالو و ده سرد خانه صفرانرژی برای نگهداری میوه تازه شامل است.

این پروژه ها به هزینۀ بیش از یکصدو پنجاه و پنج میلیون افغانی درسطح مرکز وولسوالی های جوزجان تطبیق می شود.

گفته می شود که کار بخشی از این پروژه ها به پایان رسیده است و قرار است متباقی کار آن نیز تکمیل شود. لیلما

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا