اخبارجامعه

کار قیرریزی جادۀ کوثر و فرهنگ در شهرهرات

شهرهرات، 9 اسد، باختر
باحضورداشت حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات، کار پروژه قیرریزی سرک کوثر و فرهنگ در آن شهر امروز آغاز شد.
حیات الله مهاجر فراهی شاروال هرات به آژانس باخترگفت که این سرک سه صد متر طول و نه متر عرض دارد و به هزینۀ بیش از سه ملیون و چهار صدو بیست هزارافغانی از بودیجه انکشافی شاروالی قیرمی شود.
قرار است تا سه ماه این جاده به بهره گیری سپرده شود.
طبق یک خبردیگر، کارقیرریزی جاده ی محقق در شهرهرات امروز آغاز شد.
این جاده پنج صد متردرازا وهشت ونیم مترپهنا دارد وبه هزینه ی بیش ازپنجاه ویک ملیون وچهارصد هزار افغانی قیرریزی می شود.
هزینه ی قیرریزی این جاده را شاروالی هرات می پردازد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا