اخباراقتصاد

کانال بزرگ آبیاری کوزکنرننگرهاردرآستانه ی بهره گیری

 

جلال آباد 13 میزان باختر

کانال بزرگ آبیاری ولسوالی کوزکنرننگرهاردرآستانه ی بهره گیری قراردارد.

این کانال که توانایی آبیاری دوازده هزارجریب کشتزاررا دارا است ، تا یک ماه دیگر به بهره گیری سپرده خواهد شد.

مولوی محمد خالد ولسوال کوزکنرننگرهاربه آژانس باخترگفت که کارروی بازسازی این کانال به شدت ادامه دارد.

این کانال آب سرچشمه یی را به دوازده هزارجریب کشتزاردرکوزکنر می رساند.

دهقانان ازاقدام برای بازسازی این کانال، استقبال کردند وگفتند که با دراختیار داشتن آب کافی، کشت وکارشان رونق خواهد یافت.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا