اقتصاد

کانال که شش هزار جریب زمین زراعتی را سیراب میکند

پل علم باختر  27اسد
کارساخت وساز کانال ملک راجان درولسوالی بره کی برک لوگر آغاز شد
سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به آژانس باختر گفت ، این کانال به مصرف بیست ملیون افغانی از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر  طی هفت ماه  آینده  اعمار  می گردد.
این کانال که یک هزار ودوصد وپنج متر طول دارد با تکمیل  کار آن  شش هزار جریب  اراضی زراعتی آبیاری می گردد وبیش از  سی خانواده  از مزایای آن مستفید می گردند .
گفته می شود  دراین پروژه برای  یکهزار تن زمینه کار مهیا گردیده است

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا