امنیت

کشته شدن سه طالب مسلح درقندهار

قندهار27 دلوباختر

سه طالب مسلح درنتیجه ی درگیری بانیروهای ناتودرولایت قندهارکشته شده است.

این رویداد روزگذشته درجریان تلاشی نیروهای ناتورخ داده است.

طبق گزارش ها ، نیروهای ناتو این سه طالب را که سواربریک موتربودند ، فرمان توقف داده اما طالبان درجریان فرار بالای آنان تیراندازی کرده است.

ناتوبا ارسال خبرنامه ای به آژانس باختر، این رویداد را تایید کرده وگفته است که درجریان این درگیری هرسه طالب کشته شده وازواسطه ی آنان نیزتعداد زیادی جنگ افزارومواد انفجاری بدست امده است.

درین خبرنامه ، ازتلفات افراد ملکی ونیروهای ناتودرین درگیری چیزی گفته نه شده است .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا