امنیت

کشته شدن سه ماین گذارطالب توسط جنگنده های ناتودرننگرهار

سه ماین گذارطالب شب گذشته  درجریان جاسازی ماین درولایت ننگرهارتوسط جنگنده های ناتوکشته شده است.

   طبق گزارش ها این طالبان شب گذشته هنگامی که مصروف جاسازی ماین درکنارجاده ای درولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهاربودند، توسط جنگنده های ناتو کشته شده اند.

 درخبرنامه ی ناتوکه به آژانس خبری باختررسیده گفته شده است که درین حمله ی هوایی به افراد ملکی آسیبی نه رسیده است.

 به اساس این خبرنامه ، بعد ازاین حملات ، نیروهای افغان به محل رویداد رفته وسه ماین طالبان کشته شده را نیز بدست آورده اند.

طالبان تاکنون درزمینه ابرازنظرنکرده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا