اخبارامنیت

کشف انبارجنگ افزار وتجهیزات نظامی درپکتیا

گردیز4 جوزا باختر
یک انبارجنگ افزاروتجهیزات نظامی درپکتیا کشف شد.
این انباردرخانه یی درشهرگردیزمرکز پکتیا ، وجود داشت وناوقت دیروز در عملیات ویژۀ ماموران استخبارات کشف شد.
یک منبع ریاست استخبارات پکتیا به آژانس باخترگفت که ازاین انبار، ده ها جنگ افزارسبک وسنگین، مواد انفجاری وتجهیزات نظامی چون لباس های نظامی به دست آمد.
درپیوند به این انبارمردی بازداشت شده است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا