آموزش

کشور سویدن با معارف تخار همکاری میکند

تالقان باختر 27 اسد
کشور سویدن برای کارکردهای بیشتر با معارف تخار اعلام همکاری کرد.
درنشست که به همین مناسبت در ریاست معارف تخار تدویر یافته بود بشیر احمدضیائی معاون مالی  واداری معارف ، انجنیر محمد ظاهر خلیل مسوول عمومی انجنیری  کمیته سویدن وسایر اعضای مربوط اشتراک نموده بودند، روی موضوعات همکاری های کمیته  سویدن با ریاست معارف بحث همه جانبه صورت گرفت.
دراین نشست بشیر احمد ضیائی معاون مالی واداری ضمن سپاس از کار های انجام شده کمیته  سویدن گفت: کمیته  سویدن باید مناطق  محروم را که از نظر نداشتن مکتب بامشکلات دست وپنجه نرم میکنند برنامه های داشته باشد .
وی اضافه کرد کارمندان  ریاست معارف به ظرفیت سازی نیازدارند  باید فقط قوت وضعف شناسایی شود وروی آن ها کار صورت گیرد.
وی از مسوولان  کمیته  سویدن خواست تا در برنامه های بعدی با آمرین ، مدیران وتیم های  نظارتی معارف نیز همکاری نمود وبرای معلمین  زمینه سفر های خارجی را جهت آموزش های بیشتر مساعد سازد .
انجنیر  محمد ظاهر خلیل مسوول عمومی انجنیری کمیته سویدن گفت: ماروی اولویت های ریاست معارف درپلان انکشافی کمیته سویدن کار های  جدی را  روی دست گرفته ایم .
همچنان وی افزود  ما روی ساخت مکاتب محلی،  زمینه سازی  تحصیل بانوانی که از تحصیل محروم مانده اند ، تدویر ورکشاپ های ظرفیت سازی ، ارتقای ظرفیت برای کارمندان  ومعلمین ، اعمار مکاتب به صورت استندرد با تمام  نیازمندی  ها ومنابع عملی برنامه های جامع روی دست داریم .
قابل یاد آوریست که کمیته  سویدن با ریاست معارف تخار دربخش های ساخت وساز مکاتب به شکل استندرد واساسی ، تجهیز وتمویل  مکاتب ، ساخت دیوار های  احاطه ، حفر چاع های عمیق وسایر نیازمندی های ریاست معارف تخار همکاری همه جانبه  دارد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا