اخباراقتصاد

کمبود بودجه ازچالش های بزرگ فرا راه جاده سازی دربغلان

پلخمری/ 28 حمل/ باختر

کمبود بودجه ازچالش های عمدۀ فرا راه جاده سازی دربغلان به حساب می آید.

قطع بیشتر کمک های جهانی، باعث شده است تا چندین پروژۀ جاده سازی دربغلان متوقف شود.

با این حال مسوولان می گویند که ازامکانات اندک توانسته اند، ده ها جادۀ درجه اول و دوم را قیرریزی ، کانکریت وجغل اندازی کنند.

بغلان یکی ازولایت های ستراتیژیک درافغانستان است که درمسیرشاهراه کابل- مزارموقعیت دارد.

این ولایت درحال حاضرنزدیک به دوصدو هفتاد کیلومترجادۀ قیرریزی ، کانکریت وجغل اندازی شده دارد که بخشی ازپروژه های جاده سازی، پس از روی کارآمدن امارت اسلامی ، تطبیق شده است.

ده ها جاده دربغلان دراثرجنگ ها، کیفیت پایین ساختمانی ، حجم بزرگ ترافیک ورویداد های طبیعی چون سیلاب تخریب شده است و نیاز به ترمیم وبازسازی دارد.

ملاسید عباس آخند رییس فواید عامۀ بغلان به آژانس باخترگفت که آنان علی رغم دراختیارداشتن امکانات اندک، توانسته اند ده ها جاده را بازسازی کنند و چندین پل بسازند وترمیم کنند.

این مسوول محلی می گوید که اولویت آنان، رسیدگی به جاده های عمومی وپررفت وآمد چون شاهراه کابل- مزار است.

اما کاهش کمک های جهانی ونبود بودجۀ کافی، ازچالش های بزرگ دربرابر روند جاده سازی دربغلان است.

رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان گفت که نهاد های کمک رسان جهانی به ویژه بانک جهانی کمک هایش را برای جاده سازی متوقف کرده است.

اوگفت که با قطع کمک های جهانی، چندین پروژۀ جاده سازی دربغلان به حالت تعلیق درآمده است.

ازسوی دیگر، مسوولان محلی بغلان می گویند، از امکانات اندکی که دراختیار دارند، به روند جاده سازی وترمیم جاده ها ادامه خواهند داد. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا