اخبارآموزش

کمبود کتاب، مشکل بزرگ شاگردان مکتب ها در بلخ خوانده شده است

مزارشریف/18ثور/باختر

شاگردان مکتب ها در بلخ از کمبود کتاب درسی شکایت دارند و می گویند که اکثر کتاب های درسی را از کتاب فروشی ها خریداری می کنند و یا در صنف رو نویسی می کنند.

به گزارش آژانس باختر؛ کمبود کتاب درسی، نبود ساختمان مکتب ها، صنف های درسی و کمبود معلمان مسلکی از جلمه چالش هایی است که از سال های زیادی فراروی معارف بلخ است.

شماری از شاگردان معارف در بلخ می گویند که در هر صنف سه تا چهار کتاب درسی موجود است و شاگردان که توان خرید را دارند از کتاب فروشی ها تهیه می کنند و سایر شاگردان در صنف درس استاد را در کتابچه های شان یادداشت می کنند.

مسعوده؛ شاگرد صنف نهم مکتب فاطمۀ بلخی به آژانس باختر گفت: تنها سه کتاب درسی را مکتب به آنان داده اند، سایر کتاب ها را در صنف نوت می کنیم که بسیار مشکل است  که روز شش مضمون را نوت بگیریم و نوشته کنیم.

مهریه؛ شاگرد صنف دهم لیسه فاطمه بلخی گفت که چهار کتاب را ادارۀ مکتب برای شان داده است، از این که پدرش کارگر روزمزد است، سه کتاب دیگر را خرید کرد و سایر مضمون های درسی اش را در صنف یادداشت می کند.

محمد افضل حدید؛ رییس شورای ولایتی بلخ کمبود کتاب درسی را در معارف یک مشکل دانست و از ریاست معارف بلخ خواست که بر رفع این مشکل تلاش کند، به خاطریکه  نا امنی و کمبود کتاب بالای روحیه شاگردان تاثیر بدی دارد.

محمد همایون نبی زاده؛ معاون ریاست معارف بلخ نیز مشکل شاگردان مکتب ها را در بلخ پذیرفت و گفت که معارف بلخ علاوه بر کمبود معلمان مسلکی و ساختمان مکتب، به مشکل کمبود کتاب درسی نیز گرفتار است که این کار به دو علت در بدنۀ معارف به وجود آمده است، یکی افزایش سال به سال شاگردان به مکتب و دیگری کهنه و مندرس شدن کتاب های درسی است.

وی گفت که بار بار این مشکل را به وزارت معارف اطلاع داده اند و به گفته وزارت قرار است که به زودی کتاب ها چاپ شود و در اختیار ریاست معارف قرار بگیرد.

در بلخ بیش از ششصد وپنجاه هزار شاگرد در حدود ششصد مکتب توسط چهارده هزار معلم آموزش می بینند. احمد نعیم دوستی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا