اخبارجامعه

کمک به بیش ازیک هزاروپنج صد خانوادۀ نیازمند درننگرهار

جلال آباد/ 1 ثور/باختر
صدها خانوادۀ نیازمند درننگرهار تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرارگرفتند.
این خانواده ها به دلایل بحران اقتصادی و رویداد های طبیعی دچارمشکل شده اند وبه دستگیری نیازمند اند.
هفت صدو پنجاه خانوادۀ نیازمند درننگرهار پول نقد و مواد غذایی دریافت کردند.
نهاد اکتید و اسلامیک ریلیف برای هر خانواده بیست وپنج هزارافغانی و به اندازۀ نیاز یک تا سه ماه آنان ، مواد غذایی توزیع کرد.
یک مسوول ریاست امورمهاجرین و عودت کنندگان ننگرهار به آژانس باخترگفت که این خانواده ها درسرتاسر ننگرهار پس از بررسی ها، نیازمند تر از دیگران تشخیص شدند و کمک دریافت کردند.
طبق یک خبر دیگر؛ سره میاشت برای پنج صدو پنجاه خانوادۀ نیازمند در ولسوالی کوت ننگرهار بسته های حفظ الصحه کمک کرد.
خبر دیگر حاکیست که یک نهاد کمک رسان برای سه صدوچهل وشش خانوادۀ نیازمند درولسوالی سرخ رود ننگرهار مواد غذایی کمک کرد.
این خانواده ها به اندازۀ یک تا دو ماه شان ، مواد غذایی ازجمله آرد، روغن وبرنج دریافت کردند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا