اخبارجامعه

کمک به هزاران خانوادۀ نیازمند درلغمان

مهترلام 25 ثورباختر
هزاران خانوادۀ نیازمند درلغمان مواد غذایی دریافت کردند.
این خانواده ها که درولسوالی الینگار زندگی می کنند دراثر بحران اقتصادی افغانستان، دچارمشکل شده اند وبه دستگیری نیازمند اند.
قاری زاهد فاتح ولسوال الینگار لغمان به آژانس باخترگفت که دراین دور هشت هزارو هفت صدو هفتاد ویک خانواده توسط سازمان غذایی جهان مواد غذایی دریافت کردند.
گفته شده که دراین دور برای هرخانواده به اندازۀ یک تا سه ماه شان، مواد غذایی ازجمله آرد، روغن و برنج ومغذی اطفال دریافت کردند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا