اخبارجامعه

کمک ده ها ملیون افغانی سره میاشت به خانواده های ناداردرپروان

شهرچاریکار1 سنبله باختر
اداره ی سره میاشت پروان می گوید که دریک سال اخیر، به ارزش بیست وهفت ملیون افغانی به خانواده های نادار کمک کرده است.
با این پول مواد غذایی وغیرغذایی تهیه و در دسترس خانواده ها قرارگرفته است.
مولوی شمس الحق صادق رئیس اداره سره میاشت پروان امروز درنشست گزارش دهی ، گفت سره میاشت به عنوان یک اداره ی غیروابسته، بشردوستانه و بی طرف، همواره ازخانواده های نادار دستگیری کرده است.
اوگفت به ارزش بیش ازبیست وهفت ملیون افغانی، به بیش ازچهارهزارودوصد خانواده درپروان مواد غذایی وغیرغذایی کمک کرده اند.
مولوی عبیدالله امین زاده والی پروان از تلاش ها و فعالیت های سره میاشت، درراستای کمک رسانی به نیازمندان سپاسگزاری کرد.
در ادامه ی گزارش دهی، مولوی شاه محمود ذاکری رئیس اقوام و قبایل و مولوی محمد عارف احمدی رئیس حوزه پروان برشنا فعالیت ها و دست آورد های یک سالۀ شان را چنین بیان داشتند.
ریاست اقوام وقبایل در یک سال گذشته ده ها قضیه را در ساحات مختلف ولایت پران حل و فصل کرده و همچنان جرگه های قومی را به خاطر حل منازعات قومی نیز تدویر نموده است.
ریاست اقوام و قبایل از طریق 110 تن رضاکار خویش در ساحات مختلف ولایت پروان نهال های زنینتی را جهت سرسبزی این ولایت غرس نموده است.
محمد عارف احمدی رئیس حوزه پروان برشنا می گوید که در یک سال این اداره مبلغ ۳۲۷ میلیون ۲۵۷ هزار افغانی را از مدرک پرداخت بل صرفیه 36 هزار و 802 مشترک خود جمع آوری نموده است.
احمدی ضمن آنکه از گرفتن مبلغ 26 میلیون افغانی بل صرفیه سیاسیون و زورمندان اشاره کرده افزود که یک تعداد ادارات دولتی به شمول مساجد، خانه های رهایشی و ساحات تجارتی مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۵۷ هزار افغانی از پول برق بدهکار می بشاند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا