اخبارجامعه

کمک مواد غذایی به هزاران خانوادۀ نیازمند درپکتیکا

شرن/ 29 جدی/ باختر

هزاران خانوادۀ نیازمند درپکتیکا مواد غذایی دریافت کردند.

این خانواده ها به دلیل گسترش فقر وبیکاری ورویداد های طبیعی دچارمشکل اقتصادی شده اند وبه کمک نیازمند اند.

مولوی محمد اسماعیل شکیب رییس زراعت پکتیکا که مامور توزیع کمک ها بود به آژانس باخترگفت که دراین دورپنج هزارخانواده برای دو تا سه ماه شان آرد، روغن ونمک دریافت کردند.

این کمک ها ازطرف سازمان غذایی جهان تهیه شده بود.

گفته می شود که این پنج هزارخانواده ازمیان شهروندان شهرشرن و ولسوالی های هفت گانه پکتیکا نیازمند ترشناسایی شده بودند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا