اخبارجامعه

کمک نقدی سازمان جهانی مهاجرت به هزاران خانواده بازگشت کننده درقندهار وهلمند

قندهار/19 قوس/ باختر

کمشنری عالی سازمان ملل درامورپناهندگان می گوید که برای هزاران خانواده بازگشت کننده درقندهار وهلمند، پول نقد کمک کرده است.

این خانواده ها دراثرجنگ وگسترش بیکاری ازخانه های شان بیجا شده بودند و درشهرها زندگی می کردند تا این که جنگ درافغانستان پایان یافت وآنان توانستند به خانه های شان درقندهاروهلمند بازگردند.

کمشنری عالی سازمان ملل درامورپناهندگان دراعلامیه یی گفته که درسه ماه پسین، برای دست کم چهارده هزاربازگشت کننده به خانه های شان درهلمند وقندهار، پول نقد کمک کرده است.

این خانواده ها تا پنج صد دالر پول نقد دریافت کرده اند تا بتوانند برای سه تا شش ماه شان غذا تهیه کنند و بدون درد سرزندگی شان را از سرگیرند.

دراین اعلامیه گفته شده است” کمک به بازگشت کنندگان ، برای دسترسی آنان به خدمات مورد نیاز درزمینه کاهش بیشتربیجا شدن درافغانستان مهم است.”

این سازمان می گوید که همچنان به کمک هایش برای خانواده های نیازمند به ویژه بازگشت کنندگان ادامه می دهد.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا