جامعه

کمک های هماهنگ برای شهروندان کابل صورت گیرد

کابل باختر 17 جدی

مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری پس از ظهر امروز با رئیس واعضای شورای ولایتی کابل ملاقات نمود. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر

درین دیدار نثارالدین بریالی رئیس شورای ولایتی کابل، مشکلات عمده واساسی اهالی شهر و ولسوالیهای ولایت کابل را بیان کرد. موصوف یپرامون مشکلات زندانیان که در نتیجه باز دید آنها بر ملا گردیده صحبت کرده گفت که تعدای از محبوسین ذکور واناث از مدتها تحت توقیف قرار دارند، اما تاهنوز به دوسیه های آنان پرداخته نشده است. نامبرده خواستار آن گردید  تا علی العجاله هیت نهاد های مربوطه به اشتراک نماینده شورای ولایتی ولایت کابل غرض بررسی دوسیه ها و توجه به امور صحی وسایر ضروریات  زندانیان به محبس عمومی توظیف گردند.

ریئس شورای ولایتی کابل همچنان ضمن اشاره به پروژه های خدماتی در ولایت کابل گفت  که وضع عمومی پروژه های خدماتی در سطح کابل به شمول ولسوالیهای آن، نا محسوس بوده و مشکلات زیادی از ناحیه کمبود سرک، برق ، آب آشامیدنی، کلنیکهای درمانی، مکتب  وغیره در زنده گی عملی مردم وجود دارد. او گفت دولت بایست از طریق وزارت احیا وانکشاف دهات و هم اداره ارگانهای محلی کمک های هماهنگ و توافق شده را برای شهروندان ولایت کابل روی دست گیرد.

معاون اول ریاست جمهروی با توجه به ضرورت حل نیازمندی های مردم در پایتخت کشور و زندانیان محبس عمومی مرکزی وعده داد تا درزمینه توظیف هیئت مرکب از ارگانهای مربوطه، وهمچنان رسیده گی  به پروژه های انکشافی و خدماتی برای مردم ولایت کابل از طریق مراجع ذیربطه، اقدمات لازم صورت خواهد گرفت.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا