اخباراقتصادجامعه

کمک 5 میلیون دالری بنیاد زمانی برای وزارت امور مهاجرین افغانستان

هرات 8 جوزا باختر
عبدالواحد فرهاد صافی مسوول هماهنگی بنیاد زمانی بسته کمکی 5 میلیون دالری را با حضور الحاج محمد ارسلاح خروتی معین وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان در هرات این بسته کمکی را برای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تسلیم کرد.
صافی می گوید این بسته های کمکی شامل البسه ، کمپل و لوازم پوشاکی است که برای خانواده های نیازمند که از سوی ریاست های امور مهاجرین سروی شده است توزیع می گردد.
همچنان صافی می گوید که این بسته کمکی برای تمامی ولایات افغانستان بوده و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با در نظر داشت ضرورت برای مستحقین توزیع می کند.
از سوی هم محمد ارسلاح خروتی معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که به ولایت باستانی هرات سفر نموده است در گفتگو با خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر می گوید که وزارت امور مهاجرین از همکاری های موسسات و بنیاد های خیریه تشکری نموده و خواستار این شد تا افغان ها کشور خویش را ترک نکنند.
خروتی همچنان افزود که از زمان روی کار آمدن نظام امارت اسلامی تاکنون حدود 6 صد الی 7 صد هزار نفر به کشور برگشته اند.
معین وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان همچنان بیان داشت که متعهد برای از بین بردن مشکلات اقتصادی مهاجرین و بیجاشدگان داخلی هستند. او همچنان از موسسات خیریه و همکار با این وزارت خواستار توزیع کمک در بدل کار شد.
همچنان شیخ الحدیث نوراحمد اسلام جار والی هرات سفر محمد ارسلاح خروتی معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان کشور را به هرات خیر مقدم گفته و از کمک های بیناد خیریه زمانی قدر دانی کرد.
بنیاد زمانی که این کمک ها را با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نموده است توسط مصطفی زمانی در سال 2009 در کشور امریکا تاسیس گردیده و در نقاط مختلف جهان به خصوص افغانستان فعالیت های خیریه را انجام می دهد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا