اخباراقتصاد

کمیتۀ تولید برق از ذغال سنگ موضوعات مختلف را مورد بحث قرار داد

کابل ، 9 جوزا، باختر

به ریاست ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی و با اشتراک معینان وزارت‌های اقتصاد و عدلیه، نماینده گان وزارت‌های صنعت و تجارت و معادن و پترولیم، ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست، د افغانستان بانک، د افغانستان برشنا شرکت، اتاق معادن و صنایع و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری دومین جلسۀ  کمیتۀ تولید برق از ذغال سنگ” برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر؛ در این جلسه پیرامون ساختار و طرزالعمل کمیتۀ یادشده، چگونگی ساختار شرکت سهامی، تعیین نرخ فروش ذغال سنگ، تعیین تعرفۀ برق از ذغال سنگ، تعیین مکان برای ساختن فابریکه به منظور تولید برق از ذغال سنگ، فراهم‌سازی تسهیلات برای سرمایه‌گذاران و شماری دیگر از موضوعات اداری و تخنیکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

هم‌چنان در این جلسه فیصله شد که به منظور تسریع امور عملی تولید برق از ذغال سنگ، کمیتۀ مشترک تخنیکی از وزارت‌های آب و انرژی، معادن و پترولیم و صنعت و تجارت، د افغانستان برشنا شرکت، واحد تسهیل سرمایه‌گذاری ادارۀ امور و ریاست اراضی ایجاد شود.

گفتنی است که کمیتۀ تولید برق از ذغال سنگ بر اساس هدایت رهبری کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی افغانستان ایجاد شده است که ریاست آن‌را سرپرست وزارت آب و انرژی به عهده دارد. وزارتهای صنعت و تجارت ، معادن و پترولیم، اقتصاد و عدلیه، ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست، اتاق معادن و صنایع، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، د افغانستان برشنا شرکت، واحد تسهیل سرمایه‌گذاری ادارۀ امور و د افغانستان بانک عضویت این کمیته را دارند.

وهاج

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا