سیاست

کمیسیون‌های انتخابات، بیش‌ترین نقض قانون را مرتکب شده اند

کابل ۶ عقرب باختر
  رییس مؤسسه انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان و شماری ازسناتوران درمجلس امروزی مشرانوجرگه گفتند که کمیسیون‌های انتخاباتی، بیش‌ترین نقض قانون را درانتخابات ولسی جرگه مرتکب شده اند.
به اساس معلومات   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،  جلسه امروزی مشرانوجرگه که به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس مجلس برگزارشد؛ محمد یوسف رشید رییس موسسه انتخابات آزاد وعادلانه افغانستات (فیفا) ضمن برشمردن تخطی‌ها وجرایم فراوان انتخاباتی در روند انتخابات پارلمانی28میزان،هردوکمیسیون و بخصوص کمیسیون مستقل انتخابات را به نقض بیش‌ترقانون انتخابات متهم نموده، گفت که مدیریت ضعیف کمیسیون مستقل انتخابات دربخش‌های پلان سازی وعملیاتی سبب مشکلات ساختاری درداخل کمیسیون شده ونیز تداخل وظیفویی، تضادمنافع، بیروکراسی و تصامیم دیرهنگام و وقت‌کشانه قبل از روند این پروسه، موجودیت تردید درارقام ثبت نام کاندیدان، نصب نشدن نام‌های ثبت نام شد گان درمحلات رای دهی از عمده‌ترین مشکلات و نواقص کاری این کمیسیون بوده است.
رشید افزود ضعف درتصمیم دیرهنگام کمیسیون مبنی بربه کارگیری ازشیوه بایومتیریک نیز این روند را درحالت دشوارقرارداد که تاکنون سرورمرکزی آن فعال نمی‌باشد که مشکلات را درروند جمع آوری آرا به‌بارخواهد آورد که حتی صدمات آن به انتخابات ریاست جمهوری خواهد رسید.
همچنان موصوف خاطرنشان ساخت که ضمن سایرمشکلات درپروسه انتخابات، موارد نقض صریح قانون نیز وجود داشته است ونیزعلاوه کرد که دربرخی حالات کمیسیون‌های انتخاباتی درمقابل هم دیگرقرارمی‌گیرند که تصمیم اخیرکمیسیون شکایات انتخاباتی درقبال باطل ساختن آرای بدون بایومتریک نشان دهنده جفا درحق رای دهنده گان می باشد که تقصیری از آن‌ها نیست.
     محمدیوسف رشید ازبرخی کاستی‌ها ومشکلات چون استخدام بی رویه معلمین، عدم آگاهی کافی کارمندان ازبه کارگیری دستگاه بایومتریک، ممانعت ازحضورناظرین بعد ازتمدید پروسه، مداخلات افراد مسلح غیرمسئول بخصوص در ولایات به نفع کاندیدان مشخص، پیکارهای غیرقانونی برخی کاندیدان و استفاده بیش ازحد پول برای تبلیغات، خرید وفروش رای به شیوه تجارتی و پاداش‌ها وهدیه‌ها وتطمیع مامورین را نیز از ضعف‌های این انتخابات دانسته واصلاحات آنی وفوری مدیریتی درکمیسیون‌های انتخاباتی، تصمیم درمورد فهرست رای دهندگان، حل مشکل انتخابات ولایت غزنی وموارد دیگر را بیان کرد که باید تا انتخابات ریاست جمهوری همه این چالش‌ها از میان برداشته شود. وی ازیافته‌ها ونظارت این موسسه ازپروسه انتخابات، ازاشتراک گسترده مردم ، تلاش‌های کاندیدان و شجاعت وقربانی‌های نیروهای امنیتی را ازابعاد مثبت این پروسه یاد کرد.
  بعد از ارایه گزارش، اعضای مجلس نیز نظریاتی را برای بهبود نظام انتخاباتی کشور، شفافیت در روند شمارش آرا وهمچنان دخالت‌های بسیارآشکار ناظرین انتخاباتی و جود فسادهای انتخاباتی را ارایه نمودند که در آینده جلو این همه گرفته شود.
     هکذا درمباحث آزاد جلسه رئیس واعضای مجلس سنا، طرح برخی سناتوران امریکایی را که گویا کمک‌های آن‌کشوربه افغانستان به شناختن خط فرضی دیورند ازسوی افغانستان مشروط شودبا شدیدترین الفاظ نکوهش نموده، آنرا دخالت مستقیم درامورداخلی کشورخوانده، اعلامیه جدا گانۀ را دراین مورد صادرنمودند.
     درجلسه همچنان رئیس وبرخی اعضای مجلس اذعان داشتند که براساس اقدام قبلی حکومت افغانستان قراربود یک باب پوهنتون اسلامی با معیارهای بین المللی درولایت ننگرهارساخته شود که تمام مراحل آن درسال 1393 شمسی طی گردید وسنگ تهداب آن نیزدرساحه یکهزارجریب زمین گذاشته شد؛ ولی متأسفانه به تازگی شورای وزیران فیصله نموده است که این پوهنتون درکابل ساخته شود که چنین تصمیم غیرمعقول وغیرعملی ومغایر انکشاف متوازن و بازی با احساسات مردم ننگرهار می‌باشد و تاکید داشتند که باید هرچه عاجل رئیس جمهورکشوراین مساله را درکابینه مطرح نموده، فیصله دومی را ملغی وپوهنتون مذکور در محل قبلا تعیین شده اعمار گردد و همه شهروندان ومحصلان سایر کشورهای اسلامی از آن مستفید شوند.
    هم‌چنان دربحث آزاد، اعضای مجلس کسب لقب قاری برتردنیا را ازسوی قاری عبدالکبیرحیدری که درمسابقات جهانی تلاوت قرآنکریم درفدراتیف روسیه، بدست آورده را مبارکباد گفتند وقرارشد که درفرصت مناسبی ازوی با اهدای تقدیرنامۀ از سوی مجلس تحسین به عمل آید.
هکذا در جلسه ازکاکردهای وزحمات سناتورالله داد اندر که اخیراً عضویتش ازمشرانوجرگه انفصال یافته است با دسته گل واهدای تقدیرنامه ازسوی رییس مشرانوجرگه، هیئت اداری وسایراعضا مورد تحسین وتمجید قرارگرفت.
     یاد آوری ازنقش برازنده قوماندان عبدالملک وسایر مدافعین درعقب راندن طالبان ازولسوالی کران منجان ولایت بدخشان، مشخص نشدن نتایج امتحان دسته جمعی معلمان ازسوی ارگان‌های ذیربط، نگرانی ازوضعیت بد امنیتی درولایت سمنگان، انتقادشدید ازعملیات نا هماهنگ شبانه درولایت ننگرهار که اخیراً هفده تن دیگر به شمول اطفال و زنان به شهادت رسیده اند، تاکید بر وصل دوباره برق ننگرهار، استقبال ازشرکت گسترده واجدین شرایط درانتخابات ولایت کندهار وانتقاد ازکاستی‌های آن ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات، استقبال ازرهایی ملابرداراززندان پاکستان و نقش وی در پروسه صلح افغانستان، تاکید بررسیدگی به شکایات متعدد انتخاباتی ازسوی کمیسیون مربوط و یک سلسله مسایل دیگر مطرح بحث قرار گرفت .
     درجمع‌بندی مباحث، رئیس مجلس ضمن ارجاع برخی مواردیاد شده به کمیسیون‌های ذیربط گفت چندی قبل در یک عملیات شبانه درولسوالی رودات ولایت ننگرهارچندین تن به شمول اطفال و زنان به شهادت رسیدند که تداوم چنین حالتی به نفع حکومت نبوده وفاصله‌ها رابیش‌ترخواهد ساخت که باید ارگان‌های ذیربط اینگونه اشتباهات را تکرار نکنند و آنانیکه را که درکشتارهای مردم ملکی دست دارند ازمجاری قانونی مورد پیگرد قراردهند.
    رئیس مجلس درادامه گفت که برق مردم ننگرهار ازچهل روز به این‌طرف درمنطقه باد پخ ولایت لغمان قطع شده است وباید حکومت در اتصال مجدد آن سعی لازم بخرچ دهد و پایه‌های برق را ازساحاتی عبوردهد که امنیت آن تامین شود ومشرانوجرگه مصمم است که این مساله را درکمیتۀ رؤسا نیز با مسوولان ذیربط مطرح بحث قراردهد. 
دراخیررئیس مجلس ضمن استقبال از رهایی ملا عبدالغنی برادر، از انتخابات دیروز ولایت کندهارکه درفضای امن برگزار شد یاد نموده وازقوماندان امنیه جدید آن ولایت، تورنجنرال تاالدین خان درتامین امنیت قدر دانی نمود.
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا