سیاستاخباراقتصادTOP

کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرا: از شایعات در مورد توزیع زمین‌های کانال‌ها جلوگیری شود

کابل، ۲۸ قوس، باختر
جلسه کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی افغانستان، درقصر مرمرین، برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر؛ معاونیت اقتصادی امروز، در تویتی گفته است که در این جلسه، روی چگونگی کار باقی‌مانده کانال بند کمال خان بحث شد و به ادامه کار آن به اساس قراردادی که با شرکت انکشاف ملی صورت گرفته است تاکید شد.
دراین جلسه، همچنان تذکر رفت که با اکمال کاربند روی توزیع زمین تصمیم گرفته خواهد شد.
هم‌چنان دراین جلسه، فیصله شد که شایعات مبنی بر توزیع زمین‌های کانال قوش‌تیپه و دیگر کانال‌ها خود داری شود و کسی حق ندارد که در ارتباط به کانال‌های یاد شده و توزیع زمین‌های مربوط به آن با کسی معامله و یا هم از این آدرس پول و اسناد جمع آوری کند، درغیر آن، با عاملان آن برخورد قانونی و جدی خواهد شد، به وزارت اطلاعات و فرهنگ، وظیفه سپرده شد که برای آگاهی مردم، در این خصوص، از طریق رادیو تلویزیون ملی و رسانه های محلی در ولایت ها اطلاعیه هایی نشر شود.
از سویی هم، در مورد جلوگیری از تخریب بند های ذخیروی و حفاظت آن، فیصله شده است که وزارت آب و انرژی در تشریک مساعی با وزارت مالیه، دراین راستا کار کند و بند های مورد نظر را که دراولویت باز سازی قراردارد، مشخص کند و برای حفاظت و نظارت آن بودجه اختصاص داده شود.
کمیسیون اقتصادی، چگونگی تضمینات، تامینات و مطالبات شرکت ها را که در جلسه قبلی روی آن بحث شده بود، مصوبه جلسه قبلی را در این مورد تائید قرار داد.
هم‌چنان به وزارت مالیه و د افغانستان بانک، وظیفه سپرده شده است که با همکاری سایرارگان ها بعد از تاییدی کابینه امارت اسلامی افغانستان، مطابق مواد ترتیب شده دررابطه به چگونگی استرداد تضمینات، تامینات و مطالبات اجراآت کنند.
درجلسه کمیته مشترک تخنیکی وزارت‌های انرژی و آب، معادن و پترولیم، شرکت انکشاف ملی و اداره ملی حفاظت محیط زیست به سرپرستی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری باری دیگر موظف شده است که در مورد کانال زمین‌داور هلمند، تحقیقات انجام دهند و گزارش تحقیق خود را به کمیسیون اقتصادی، ارائه کند.
در اخیر جلسه، در مورد گمرک هرات و بندر اسلام قلعه و دیگر گمرکات و بنادر کشور که موتر های مودل پایین تر‌ از سال ۲۰۱۰ و موتر های اشترنگ راست که اداره قبلی برای شان اسناد پنج ساله داده بود و وقت آن ختم شده است و از سوی اداره اسبق ضبط شده بود و نیز آن موتر های که حادثه ترافیکی کرده بودند و از سوی اداره پیشین ضبط شده بود؛ فیصله شد، تا به اساس فیصله کابینه، به مشکلات موترهای توقف داده شده و سایر موترهای نا محصول و محصول گمرکی رسیدگی صورت گیرد.وهاج

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا