اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

کمیسیون تماس با شخصیت های افغان با دستآورد عمل کرده است

تبصره٬ کابل٬ ۱۵ جوزا٬ باختر
افغانستان جنگ زده نیاز به عمران و بازسازی دارد٬ این افغانان اند که باید آن را اعمار کنند و برای این کار باید کادر های متخصص به کشور باز گردند.
مبصر آژانس باختر می نگارد؛ افغانستان بعد از جنگ نیاز مبرم به عمران و بازسازی دارد٬ این افغانان اند که محکوم به بازسازی کشور شان اند و در را عمران و بازسازی کشور نیاز است که افغان های متخصص به افغانستان باز گردند و در امر مقدس عمران بازسازی در کشور سهم گیرند.
روند بازسازی وعمران در کشور یک امر مهم و تعریف شده برای امارت اسلامی است و این افغانان اند که باید در آن سهم گیرند٬ هر افغان صرف نظر از سطح دانش شان٬ صرف نظر از وابستگی قومی و مذهبی شان و صرف نظر ازدیدگاه سیاسی شان٬ مسئوولیت و مکلفیت های در این خصوص دارند که باید آن را انجام دهند.
امارت اسلامی به عنوان مدیریت کننده وهماهنگ کننده این روند وظایف دارد که باید عملی کند و ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت های افغان در بیرون از کشور٬ با همین هدف بوده است٬ در روز های اخیر شماری از متخصصین و همچنان شماری از مامورین عالی رتبه نظام پیشین به درخواست این کمیسیون لبیک گفته اند وبه کشور باز گشته اند.
بازگشت شماری از افغانان متخصص به کشور نشان می دهد که اعتماد و باور آن افغانان که در بیرون از کشور قرار دارند بالای کمیسیون بیشتر شده است و این سبب شده است که کمیسیون تماس با شخصیت های افغان در اولین ماه های کاری خود کار پر دستآورد داشته باشد٬ یکتن از معینان وزارت ترانسپورت٬ هشت تن از کادر های علمی و شماری از مامورین نظام گذشته جز آنانی اند که به کشور برگشته اند٬ منابع وابسته به این کمیسیون گفته اند که ده‌ها تن دیگر فورم برگشت این کمیسیون را خانه‌پری کرده اند و به زودی به کشور بر خواهند گشت.
واقعیت این است که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان٬ تلاش های که بیشتر ریشه در خارج از کشور داشت صورت گرفت که افراد متخصص و تحصیل کرده افغانستان را بنام های مختلف وبیشتر به این نام که گویا امنیت شان در خطر است در چوکات روند تخلیه از کشور بیرون کشیدند٬ برای آنها در آغاز وعده و وعید های زیادی داده شده بود مگر سرانجام٬ بسیاری از افغانانی که بنام تخلیه از افغانستان بیرون کشیده شدند امروز در بیرون از افغانستان و در کشور سومی در وضعیت ناگوار قرار دارند و ماه ها است که بی سرنوشت اند.
خارجی ها با این کار تلاش کردند که با فرار دادن مغز ها٬ استعدادها و نیروی کار از افغانستان٬ این کشور را دچار بحران کمبود نیروی کاری شامل متخصصین٬ ونیروی فزیکی کنند.
اما امارت اسلامی به نیات زجر دهنده تنظیم کنندگان چنین یک برنامه ناهنجار آگاه است وبا ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت های افغان از یک طرف تلاش دارد که نیروی متخصص و کار را به کشور باز گرداند و از طرف دیگر افغانانی را که بنام تخلیه از کشور بیرون کشیده شده اند و با بی سرنوشتی در بیرون از افغانستان بسر میبرند٬ دوباره به کشور باز گرداند و از زندگی در غربت نجات دهد. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا